Начало

 

   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ.
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 Плащане на такси чрез ПОС терминал

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ!


Във връзка с изпълнение на проект на Висш съдебен съвет по Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в системата на правосъдието за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, Ви информираме, че от 01.12.2019 г. Административен съд - Кюстендил има нов адрес на интернет страницата си :
https://kyustendil-adms.justice.bg
ИНФОРМАЦИЯТА НА ТЕКУЩИЯ САЙТ Е АКТУАЛНА ДО 31.12.2019 Г.


Според влезлия в сила на 12.07.2006 г.( обн. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г) нов Административнопроцесуален кодекс (чл. 307 и § 3 от ПЗР на АПК ) се създадоха административни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища. Проведе се първият в историята на съдебна система в Република България конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища. Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати от Висшия съдебен съвет по предложение на Председателя на Върховния административен съд. На 3 януари 2007 г . председателите на новите съдилища в цялата страна положиха клетва и встъпиха в длъжност.
С обособяването на административните съдилища като самостоятелни България застава на най-предна позиция в Европейския съюз, тъй като съвсем не във всички страни-членки на Съюза има такива съдилища. А чрез тях се гарантира непосредствено установяване на европейския правов ред, на европейските норми на отношения между гражданите и държавата. Това е и едно доказателство за реалната правна реформа у нас

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Онлайн формуляр за предложения и оплаквания
(Всички полета са задължителни)

Вашия e-mail:
 
Тема:
 
Коментари, въпроси, предложения, оплаквания и други! :

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
КЪМ НОВИЯ САЙТ
Съдебни актове
Протоколи от открити съдебни заседания
График на заседанията
Обявления
Указания за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове
Профил на купувача
КОНТАКТИ
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2019 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас