Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
18.03.2019
Високи резултати за 2018 год. отчете Административен съд – Кюстендил на годишно събрание, проведено на 15.03.2018г. [ още ... ]

 

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

 

Административен съд гр.Кюстендил провежда търг за отдаване под наем на част от имот, представляващ публична държавна собственост: Банков офис – 25.04.2018 год.

Обява за провеждане на търг
Тръжна документация
Заповед за обявяване спечелил търга

 

 

 

 

 

ОБЯВИ И КОНКУРСИ
Обяви за работа
Конкурси
Профил на купувача
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас