АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.06.2009г. до 30.06.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 504/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

04.06.2009г. 12:30ч.

2

Административно дело No 220/2009

Дела по КСО

Председател и докладчик: А.Б. 

04.06.2009г. 12:30ч.

3

Административно дело No 262/2009

Дела по КСО

Докладчик: А.Б. 

04.06.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 91/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

04.06.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

5

Административно дело No 411/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

04.06.2009г. 13:30ч.

6

Административно дело (К) No 289/2009

Касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

05.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

7

КАНД No 181/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

05.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

КАНД No 189/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

05.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

КАНД No 197/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

05.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

10

КАНД No 202/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

05.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

Административно дело (К) No 202/2009

Касационни производства

Председател: Г.А.С.
Докладчик: М.Й.А. 

05.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

КАНД No 125/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

05.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

КАНД No 129/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

05.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

КАНД No 137/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

05.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

КАНД No 141/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

05.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

16

КАНД No 151/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

05.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

17

КАНД No 152/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

05.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

КАНД No 173/2009

Наказателни касационни производства

Председател и докладчик: Г.А.С. 

05.06.2009г. 10:00ч.

19

КАНД No 190/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

05.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

КАНД No 201/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

05.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

21

Административно дело No 491/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

22

Административно дело No 146/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

Административно дело No 186/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

24

Административно дело No 218/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

25

Административно дело No 481/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

Административно дело No 20/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 10:15ч.

27

Административно дело No 91/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

28

Административно дело No 92/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

29

Административно дело No 138/2009

Дела по КСО

Председател и докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

30

Административно дело No 117/2009

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 10:45ч.

31

Административно дело No 566/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

32

Административно дело No 6/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

33

Административно дело No 270/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

34

Административно дело No 33/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

08.06.2009г. 13:30ч.

35

Административно дело No 191/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Г.А.С. 

10.06.2009г. 10:00ч.

36

Административно дело No 203/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

10.06.2009г. 10:00ч.

37

Административно дело No 246/2009

Други административни дела

Докладчик: Г.А.С. 

10.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

38

Административно дело No 554/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

10.06.2009г. 11:00ч.

39

КАНД No 164/2009

Наказателни касационни производства

Председател: Г.А.С.
Докладчик: Б.В.Ц. 

12.06.2009г. 09:30ч.

40

КАНД No 191/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

12.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

41

КАНД No 210/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

12.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

42

КАНД No 217/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

43

КАНД No 221/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

44

КАНД No 222/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

45

КАНД No 180/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

12.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

46

КАНД No 184/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

47

КАНД No 185/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

КАНД No 186/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

49

КАНД No 188/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

50

КАНД No 194/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

12.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

51

КАНД No 195/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

12.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

52

КАНД No 206/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

12.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

КАНД No 207/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

12.06.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

54

Административно дело No 130/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.06.2009г. 09:30ч.

55

Административно дело No 141/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.06.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

Административно дело No 255/2009

Дела по ЗДС

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.06.2009г. 09:30ч.

57

Административно дело No 161/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.06.2009г. 10:00ч.

58

Административно дело No 162/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.06.2009г. 10:00ч.

59

Административно дело No 163/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.06.2009г. 10:00ч.

60

Административно дело No 512/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: Б.В.Ц. 

15.06.2009г. 10:30ч.

61

Административно дело No 241/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.06.2009г. 10:30ч.

62

Административно дело No 288/2009

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

15.06.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

Административно дело No 184/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.06.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

Административно дело No 134/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.06.2009г. 13:30ч.

65

Административно дело No 170/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.06.2009г. 13:30ч.

66

Административно дело No 196/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.06.2009г. 13:30ч.

67

Административно дело No 295/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: И.Х.Д. 

16.06.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

68

Административно дело No 100/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.06.2009г. 14:00ч.

69

Административно дело No 154/2009

Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.06.2009г. 14:00ч.

70

Административно дело No 200/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.06.2009г. 14:00ч.

71

Административно дело No 240/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.06.2009г. 14:00ч.

72

Административно дело No 244/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

73

Административно дело No 156/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

74

Административно дело No 260/2009

Дела по КСО

Докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 10:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

75

Административно дело No 228/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

76

Административно дело No 275/2009

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 10:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

77

Административно дело No 102/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 10:50ч.

78

Административно дело No 46/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 11:00ч.

79

Административно дело No 60/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 11:10ч.

80

Административно дело No 381/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 11:20ч.

81

Административно дело No 129/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

82

Административно дело No 168/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 11:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

Административно дело No 174/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.06.2009г. 11:50ч.

84

Административно дело No 47/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

18.06.2009г. 13:00ч.

85

Административно дело No 283/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: А.Б. 

18.06.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

86

Административно дело No 300/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

18.06.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

87

Административно дело No 265/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

18.06.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

88

Административно дело No 294/2009

Дела по ЗМВР

Докладчик: А.Б. 

18.06.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

89

Административно дело No 135/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

18.06.2009г. 14:00ч.

90

Административно дело No 253/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

18.06.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

91

Административно дело (К) No 69/2009

Касационни производства

Председател: Г.А.С.
Докладчик: Д.Л.П. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

92

Административно дело (К) No 291/2009

Касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

93

КАНД No 165/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

94

КАНД No 171/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

95

КАНД No 176/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

96

КАНД No 178/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

97

КАНД No 179/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

98

КАНД No 182/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

99

КАНД No 187/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

100

КАНД No 192/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

101

КАНД No 193/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

102

КАНД No 198/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

103

КАНД No 203/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

104

КАНД No 204/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

105

КАНД No 205/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

106

КАНД No 208/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

107

КАНД No 209/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

108

КАНД No 211/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

109

КАНД No 213/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

19.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

110

Административно дело No 71/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:00ч.

111

Административно дело No 126/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

112

Административно дело No 167/2009

Дела по КСО

Председател и докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:00ч.

113

Административно дело No 245/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

114

Административно дело No 248/2009

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

115

Административно дело No 249/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

116

Административно дело No 433/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:30ч.

117

Административно дело No 548/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

118

Административно дело No 273/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

119

Административно дело No 458/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:45ч.

120

Административно дело No 18/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

121

Административно дело No 108/2009

Дела по КСО

Председател и докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 10:45ч.

122

Административно дело No 543/2008

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 11:00ч.

123

Административно дело No 522/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

22.06.2009г. 11:30ч.

124

Административно дело No 41/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.06.2009г. 13:30ч.

125

Административно дело No 116/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.06.2009г. 13:45ч.

126

Административно дело No 82/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.06.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

127

Административно дело No 173/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.06.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

128

Административно дело No 239/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.06.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

129

Административно дело No 269/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

23.06.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

130

Административно дело No 281/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: И.Х.Д. 

23.06.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

131

Административно дело No 575/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.06.2009г. 14:30ч.

132

Административно дело No 210/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Г.А.С. 

24.06.2009г. 10:00ч.

133

Административно дело No 215/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Г.А.С. 

24.06.2009г. 10:00ч.

134

Административно дело No 298/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Г.А.С. 

24.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

135

Административно дело No 279/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

25.06.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

136

Административно дело No 297/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: А.Б. 

25.06.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

137

Административно дело No 277/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: А.Б. 

25.06.2009г. 13:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

138

Административно дело (К) No 296/2009

Касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

26.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

139

КАНД No 167/2009

Наказателни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: Д.Л.П. 

26.06.2009г. 10:00ч.

140

КАНД No 199/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

26.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

141

КАНД No 200/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

26.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

142

КАНД No 214/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

26.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

143

КАНД No 215/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

26.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

144

КАНД No 216/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

26.06.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

145

КАНД No 218/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

26.06.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

146

КАНД No 223/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

26.06.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ