АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.11.2008г. до 30.11.2008г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 440/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: И.Х.Д. 

04.11.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Административно дело No 451/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: И.Х.Д. 

04.11.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело No 468/2008

Дела по ЗМВР

Докладчик: И.Х.Д. 

04.11.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 314/2007

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

04.11.2008г. 14:00ч.

5

Административно дело No 98/2008

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

04.11.2008г. 14:00ч.

6

Административно дело No 324/2008

Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

04.11.2008г. 14:00ч.

7

Административно дело No 397/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

04.11.2008г. 14:15ч.

8

Административно дело No 395/2007

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

05.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

Административно дело No 343/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

05.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

10

Административно дело No 450/2008

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Д.Л.П. 

05.11.2008г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

Административно дело No 454/2008

Дела по КСО

Докладчик: Д.Л.П. 

05.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

Административно дело No 434/2008

Дела по КСО

Докладчик: Д.Л.П. 

05.11.2008г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

Административно дело No 330/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

06.11.2008г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

Административно дело No 340/2008

Дела по КСО и ЗСП

Председател и докладчик: А.Б. 

06.11.2008г. 13:00ч.

15

Административно дело No 137/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

06.11.2008г. 13:30ч.

16

Административно дело No 372/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

06.11.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

17

Административно дело No 261/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

06.11.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

Административно дело No 366/2008

Дела по ЗОС

Председател и докладчик: А.Б. 

06.11.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

19

Административно дело No 388/2008

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Докладчик: А.Б. 

06.11.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

КАНД No 276/2008

Наказателни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: И.Х.Д. 

07.11.2008г. 10:00ч.

21

КАНД No 320/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

07.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

22

КАНД No 323/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

07.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

КАНД No 326/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

07.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

24

Частно КАНД No 328/2008

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

07.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

25

Административно дело (К) No 435/2008

Касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

07.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

КАНД No 296/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

07.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

27

КАНД No 297/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

07.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

28

КАНД No 298/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

07.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

29

КАНД No 314/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

07.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

30

КАНД No 315/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

07.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

31

Административно дело No 307/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

10.11.2008г. 09:30ч.

32

Административно дело No 379/2008

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Докладчик: Б.В.Ц. 

10.11.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

33

Административно дело No 441/2008

Дела по КСО

Докладчик: М.Й.А. 

10.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

34

Административно дело No 463/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

10.11.2008г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

35

Административно дело No 464/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

10.11.2008г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

36

Административно дело No 432/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: М.Й.А. 

10.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

37

Административно дело No 433/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

10.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

38

Административно дело No 470/2008

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

10.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

39

Административно дело No 483/2008

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

10.11.2008г. 10:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

40

Административно дело No 496/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

11.11.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

41

Административно дело No 421/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

12.11.2008г. 10:00ч.

42

Административно дело No 428/2008

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

12.11.2008г. 10:00ч.

43

КАНД No 301/2008

Наказателни касационни производства

Председател: Д.Л.П.
Докладчик: Б.В.Ц. 

14.11.2008г. 09:30ч.

44

КАНД No 324/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

14.11.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

45

КАНД No 327/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

14.11.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

46

Частно административно дело (К) No 461/2008

Частни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

14.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

47

КАНД No 293/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

14.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

КАНД No 299/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

14.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

49

КАНД No 309/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

14.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

50

КАНД No 310/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

14.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

51

КАНД No 312/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

14.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

52

КАНД No 318/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

14.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

Частно административно дело (К) No 420/2008

Частни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: Д.Л.П. 

14.11.2008г. 10:30ч.

54

КАНД No 319/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

14.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

55

КАНД No 321/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

14.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

КАНД No 325/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

14.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

Административно дело No 442/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: А.Б. 

14.11.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

Административно дело No 164/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 13:30ч.

59

Административно дело No 251/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 13:30ч.

60

Административно дело No 253/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 13:30ч.

61

Административно дело No 309/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 13:30ч.

62

Административно дело No 439/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 13:30ч.

63

Административно дело No 181/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

Административно дело No 281/2008

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 13:45ч.

65

Административно дело No 171/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 14:00ч.

66

Административно дело No 292/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 14:00ч.

67

Административно дело No 376/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

68

Административно дело No 474/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: И.Х.Д. 

18.11.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

69

Административно дело No 392/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

19.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

70

Административно дело No 448/2008

Дела по ЗДС

Докладчик: Д.Л.П. 

19.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

71

Административно дело No 264/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

19.11.2008г. 10:15ч.

72

Административно дело No 460/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

19.11.2008г. 10:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

73

Административно дело No 378/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

19.11.2008г. 10:30ч.

74

Административно дело No 393/2008

Дела по ЗМСМА

Докладчик: Д.Л.П. 

19.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

75

Административно дело No 402/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

19.11.2008г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

76

Административно дело No 429/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

19.11.2008г. 11:00ч.

77

Административно дело No 371/2008

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: А.Б. 

20.11.2008г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

78

Административно дело No 387/2008

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: А.Б. 

20.11.2008г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

79

Административно дело No 172/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

20.11.2008г. 13:00ч.

80

Частно административно дело No 444/2008

Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт

Докладчик: А.Б. 

20.11.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

81

Административно дело No 396/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: А.Б. 

20.11.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

82

Административно дело No 456/2008

Дела по КСО

Председател и докладчик: А.Б. 

20.11.2008г. 15:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

КАНД No 250/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

21.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

84

КАНД No 322/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

21.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

85

КАНД No 330/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

21.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

86

Административно дело (К) No 459/2008

Касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

21.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

87

Административно дело (К) No 465/2008

Касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

21.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

88

КАНД No 288/2008

Наказателни касационни производства

Председател: Г.А.С.
Докладчик: М.Й.А. 

21.11.2008г. 10:30ч.

89

КАНД No 295/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

21.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

90

КАНД No 317/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

21.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

91

КАНД No 329/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

21.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

92

Частно КАНД No 332/2008

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

21.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

93

Административно дело No 471/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

24.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

94

Административно дело No 455/2008

Дела по ЗДС

Докладчик: М.Й.А. 

24.11.2008г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

95

Административно дело No 469/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

24.11.2008г. 10:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

96

Административно дело No 482/2008

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

24.11.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

97

Административно дело No 354/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

26.11.2008г. 10:00ч.

98

КАНД No 335/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

28.11.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

99

Административно дело (К) No 495/2008

Касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

28.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

100

КАНД No 333/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

28.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

101

КАНД No 336/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

28.11.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ