АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.12.2008г. до 31.12.2008г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 513/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

10.12.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Частно КАНД No 344/2008

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.12.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

КАНД No 345/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.12.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

КАНД No 348/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

12.12.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

5

Частно КАНД No 340/2008

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

12.12.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

6

КАНД No 341/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

12.12.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

7

КАНД No 343/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

12.12.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

Административно дело (К) No 459/2008

Касационни производства

Председател: Г.А.С.
Докладчик: М.Й.А. 

12.12.2008г. 10:30ч.

9

Административно дело (К) No 465/2008

Касационни производства

Председател: Г.А.С.
Докладчик: М.Й.А. 

12.12.2008г. 10:30ч.

10

Административно дело (К) No 502/2008

Касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

12.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

Административно дело No 520/2008

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

12.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

КАНД No 316/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

12.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

КАНД No 337/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

12.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

Административно дело No 477/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: Б.В.Ц. 

15.12.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

Административно дело No 268/2007

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.12.2008г. 10:00ч.

16

Административно дело No 307/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.12.2008г. 10:00ч.

17

Административно дело No 416/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

15.12.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

Административно дело No 485/2008

Дела по ЗМВР

Докладчик: Б.В.Ц. 

15.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

19

Административно дело No 512/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: Б.В.Ц. 

15.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

Административно дело No 472/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: М.Й.А. 

15.12.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

21

Административно дело No 455/2008

Дела по ЗДС

Председател и докладчик: М.Й.А. 

15.12.2008г. 14:00ч.

22

Административно дело No 493/2008

Дела по ЗОС

Докладчик: М.Й.А. 

15.12.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

Административно дело No 469/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

15.12.2008г. 14:10ч.

24

Административно дело No 482/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: М.Й.А. 

15.12.2008г. 14:10ч.

25

Административно дело No 471/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

15.12.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

Административно дело No 440/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Председател: А.Б.
Докладчик: И.Х.Д. 

16.12.2008г. 13:30ч.

27

Административно дело No 314/2007

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.12.2008г. 14:00ч.

28

Административно дело No 98/2008

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.12.2008г. 14:00ч.

29

Административно дело No 397/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

16.12.2008г. 14:00ч.

30

Административно дело No 293/2008

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

16.12.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

31

Административно дело No 414/2008

Дела по ЗМСМА

Докладчик: Г.А.С. 

17.12.2008г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

32

Административно дело No 473/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

33

Административно дело No 343/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

34

Административно дело No 454/2008

Дела по КСО

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 10:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

35

Административно дело No 380/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

36

Административно дело No 392/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 10:40ч.

37

Административно дело No 264/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 10:50ч.

38

Административно дело No 460/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 11:00ч.

39

Административно дело No 402/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 11:10ч.

40

Административно дело No 417/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 11:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

41

Административно дело No 509/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

42

Административно дело No 190/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

17.12.2008г. 11:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

43

Административно дело No 395/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

18.12.2008г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

44

Административно дело No 396/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: А.Б. 

18.12.2008г. 12:30ч.

45

Административно дело No 257/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

18.12.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

46

Административно дело No 388/2008

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: А.Б. 

18.12.2008г. 13:00ч.

47

Административно дело No 410/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

18.12.2008г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

Административно дело No 372/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

18.12.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

49

Административно дело No 490/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

18.12.2008г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

50

Административно дело No 507/2008

Дела по КСО

Докладчик: А.Б. 

18.12.2008г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

51

Административно дело No 505/2008

Дела по КСО

Докладчик: А.Б. 

18.12.2008г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

52

КАНД No 334/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

19.12.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

КАНД No 338/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

19.12.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

54

КАНД No 342/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

19.12.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

55

КАНД No 349/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

19.12.2008г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

Административно дело No 474/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

19.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

Административно дело (К) No 532/2008

Касационни производства

Докладчик: А.Б. 

19.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

КАНД No 346/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

19.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

59

КАНД No 347/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

19.12.2008г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

60

Административно дело No 519/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: Г.А.С. 

19.12.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

61

Административно дело No 521/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: Г.А.С. 

19.12.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

62

КАНД No 350/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

19.12.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

КАНД No 351/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

19.12.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

Административно дело No 164/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.12.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

65

Административно дело No 181/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.12.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

66

Административно дело No 439/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

23.12.2008г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

67

Административно дело No 514/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

23.12.2008г. 11:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ