АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.01.2009г. до 31.01.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 457/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

05.01.2009г. 09:30ч.

2

Административно дело No 538/2008

Дела по КСО

Докладчик: Б.В.Ц. 

05.01.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело No 542/2008

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

05.01.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 268/2007

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

05.01.2009г. 10:00ч.

5

Административно дело (К) No 540/2008

Касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

09.01.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

6

КАНД No 354/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

09.01.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

7

КАНД No 360/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

09.01.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

КАНД No 364/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

09.01.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

КАНД No 376/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

09.01.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

10

КАНД No 380/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

09.01.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

Административно дело (К) No 541/2008

Касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

09.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

КАНД No 378/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

09.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

КАНД No 337/2008

Наказателни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: М.Й.А. 

09.01.2009г. 10:15ч.

14

КАНД No 362/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.01.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

КАНД No 366/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.01.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

16

КАНД No 368/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.01.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

17

КАНД No 370/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

09.01.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

Административно дело No 491/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

12.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

19

Административно дело No 530/2008

Дела по КСО

Докладчик: М.Й.А. 

12.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

Административно дело No 458/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: М.Й.А. 

12.01.2009г. 10:15ч.

21

Административно дело No 463/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

12.01.2009г. 10:15ч.

22

Административно дело No 419/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.01.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

Административно дело No 468/2008

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.01.2009г. 13:30ч.

24

Административно дело No 524/2008

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

13.01.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

25

Административно дело No 499/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: И.Х.Д. 

13.01.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

Административно дело No 557/2008

Дела по КСО

Докладчик: И.Х.Д. 

13.01.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

27

Административно дело No 293/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

13.01.2009г. 14:30ч.

28

Административно дело No 414/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: Г.А.С. 

14.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

29

Административно дело No 513/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

14.01.2009г. 10:00ч.

30

Административно дело No 395/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

15.01.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

31

Административно дело No 504/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

15.01.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

32

Административно дело No 396/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: А.Б. 

15.01.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

33

Административно дело No 444/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

15.01.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

34

Административно дело No 91/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

15.01.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

35

Административно дело No 388/2008

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: А.Б. 

15.01.2009г. 13:30ч.

36

Административно дело No 526/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

15.01.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

37

Административно дело No 372/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

15.01.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

38

Административно дело (К) No 459/2008

Касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: М.Й.А. 

16.01.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

39

КАНД No 355/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

16.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

40

КАНД No 357/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

16.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

41

КАНД No 358/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

16.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

42

КАНД No 363/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

16.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

43

КАНД No 367/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

16.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

44

КАНД No 369/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

16.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

45

КАНД No 372/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

16.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

46

КАНД No 373/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

16.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

47

КАНД No 341/2008

Наказателни касационни производства

Председател и докладчик: А.Б. 

16.01.2009г. 10:30ч.

48

КАНД No 375/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

16.01.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

49

КАНД No 386/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

16.01.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

50

КАНД No 387/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

16.01.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

51

Административно дело No 351/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

19.01.2009г. 09:30ч.

52

Административно дело No 477/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

19.01.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

Административно дело No 512/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

19.01.2009г. 10:00ч.

54

Административно дело No 417/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 09:40ч.

55

Административно дело No 460/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 09:50ч.

56

Административно дело No 525/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

Административно дело No 535/2008

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

Административно дело No 448/2008

Дела по ЗДС

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

59

Административно дело No 343/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 10:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

60

Административно дело No 446/2008

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

61

Административно дело No 380/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 10:50ч.

62

Административно дело No 392/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 11:00ч.

63

Административно дело No 527/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

Административно дело No 264/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 11:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

65

Административно дело No 402/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 11:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

66

Административно дело No 190/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

21.01.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

67

Административно дело No 506/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

22.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

68

КАНД No 379/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

23.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

69

КАНД No 381/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

23.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

70

КАНД No 388/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

23.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

71

КАНД No 393/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

23.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

72

КАНД No 298/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.01.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

73

КАНД No 352/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.01.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

74

КАНД No 353/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.01.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

75

КАНД No 356/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.01.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

76

КАНД No 359/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

23.01.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

77

Административно дело No 433/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

26.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

78

Административно дело No 483/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: М.Й.А. 

26.01.2009г. 10:00ч.

79

Административно дело No 469/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

26.01.2009г. 10:15ч.

80

Административно дело No 493/2008

Дела по ЗОС

Председател и докладчик: М.Й.А. 

26.01.2009г. 10:15ч.

81

Административно дело No 482/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: М.Й.А. 

26.01.2009г. 10:30ч.

82

Административно дело No 110/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

27.01.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

Административно дело No 514/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

27.01.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

84

Административно дело No 289/2007

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Докладчик: И.Х.Д. 

27.01.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

85

Административно дело No 314/2007

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

27.01.2009г. 14:30ч.

86

Административно дело No 539/2008

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

28.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

87

Административно дело No 560/2008

Дела по КСО

Докладчик: Д.Л.П. 

28.01.2009г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

88

Административно дело No 545/2008

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

29.01.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

89

Административно дело (К) No 561/2008

Касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

30.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

90

КАНД No 361/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

30.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

91

КАНД No 365/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

30.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

92

КАНД No 374/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

30.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

93

КАНД No 384/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

30.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

94

КАНД No 385/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

30.01.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ