АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.02.2009г. до 28.02.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 537/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

02.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Административно дело No 567/2008

Дела по КСО

Докладчик: Б.В.Ц. 

02.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело No 569/2008

Дела по ЗСП

Докладчик: Б.В.Ц. 

02.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 354/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

04.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

5

Административно дело No 509/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

04.02.2009г. 10:00ч.

6

Административно дело No 553/2008

Дела по КСО

Докладчик: Г.А.С. 

04.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

7

Административно дело No 554/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

04.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

Административно дело No 572/2008

Дела по КСО

Докладчик: Д.Л.П. 

04.02.2009г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

Административно дело No 445/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

04.02.2009г. 10:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

10

Административно дело No 414/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: Г.А.С. 

04.02.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

Административно дело (К) No 459/2008

Касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: М.Й.А. 

06.02.2009г. 10:00ч.

12

Административно дело (К) No 1/2009

Касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

06.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

Административно дело (К) No 3/2009

Касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

06.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

Частно административно дело (К) No 36/2009

Частни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

06.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

КАНД No 359/2008

Наказателни касационни производства

Председател: Г.А.С.
Докладчик: М.Й.А. 

06.02.2009г. 10:00ч.

16

КАНД No 378/2008

Наказателни касационни производства

Председател и докладчик: Г.А.С. 

06.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

17

КАНД No 4/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

06.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

Административно дело (К) No 571/2008

Касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

06.02.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

19

КАНД No 371/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

06.02.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

КАНД No 389/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

06.02.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

21

КАНД No 390/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

06.02.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

22

КАНД No 391/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

06.02.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

Административно дело No 522/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

09.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

24

Административно дело No 547/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

09.02.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

25

Административно дело No 556/2008

Дела по КСО

Докладчик: М.Й.А. 

09.02.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

Административно дело No 558/2008

Дела по КСО

Докладчик: М.Й.А. 

09.02.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

27

Административно дело No 559/2008

Дела по КСО

Докладчик: М.Й.А. 

09.02.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

28

Административно дело No 529/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

09.02.2009г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

29

Административно дело No 548/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

09.02.2009г. 10:50ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

30

Административно дело No 534/2008

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Докладчик: М.Й.А. 

09.02.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

31

Административно дело No 275/2008

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Докладчик: И.Х.Д. 

10.02.2009г. 13:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

32

Административно дело No 110/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

10.02.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

33

Административно дело No 514/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

10.02.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

34

Административно дело No 576/2008

Дела по ЗМСМА

Докладчик: И.Х.Д. 

10.02.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

35

Административно дело No 289/2007

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Докладчик: И.Х.Д. 

10.02.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

36

Административно дело No 314/2007

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

10.02.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

37

Административно дело No 9/2009

Дела по ЗМВР

Докладчик: Д.Л.П. 

11.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

38

Административно дело No 8/2009

Дела по ЗМВР

Докладчик: Д.Л.П. 

11.02.2009г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

39

Административно дело No 26/2009

Дела по ЗМВР

Докладчик: Д.Л.П. 

11.02.2009г. 10:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

40

Административно дело No 506/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

11.02.2009г. 10:30ч.

41

Административно дело No 504/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 12:30ч.

42

Административно дело No 2/2009

Дела по ЗМСМА

Докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

43

Административно дело No 55/2009

Дела по ЗМВР

Докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

44

Административно дело No 573/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 12:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

45

Административно дело No 411/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

46

Административно дело No 91/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 13:30ч.

47

Административно дело No 552/2008

Дела по КСО

Докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

Административно дело No 555/2008

Дела по КСО

Докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

49

Административно дело No 395/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 14:00ч.

50

Административно дело No 549/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

51

Административно дело No 27/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

52

Административно дело No 13/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

12.02.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

КАНД No 364/2008

Наказателни касационни производства

Председател: Г.А.С.
Докладчик: Б.В.Ц. 

13.02.2009г. 09:30ч.

54

КАНД No 382/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

55

КАНД No 9/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

КАНД No 21/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

КАНД No 23/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

Административно дело (К) No 25/2009

Касационни производства

Докладчик: А.Б. 

13.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

59

КАНД No 27/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

13.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

60

КАНД No 392/2008

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

13.02.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

61

КАНД No 5/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

13.02.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

62

КАНД No 16/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

13.02.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

КАНД No 19/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

13.02.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

Административно дело No 379/2008

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Б.В.Ц. 

16.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

65

Административно дело No 14/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

16.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

66

Административно дело No 30/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

16.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

67

Административно дело No 50/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

16.02.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

68

Административно дело No 477/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

16.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

69

Административно дело No 87/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

16.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

70

Административно дело No 268/2007

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

16.02.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

71

Административно дело No 518/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

16.02.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

72

Административно дело No 28/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

18.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

73

Административно дело No 21/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

18.02.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

74

Административно дело (К) No 93/2009

Касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

20.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

75

КАНД No 7/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

20.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

76

КАНД No 8/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

20.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

77

КАНД No 11/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

20.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

78

КАНД No 12/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

79

КАНД No 13/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

20.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

80

КАНД No 14/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

81

КАНД No 20/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

82

КАНД No 24/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

20.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

КАНД No 26/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

20.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

84

КАНД No 17/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

20.02.2009г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

85

Административно дело No 410/2008

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

20.02.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

86

Административно дело No 493/2008

Дела по ЗОС

Председател и докладчик: М.Й.А. 

23.02.2009г. 10:00ч.

87

Административно дело No 562/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

23.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

88

Административно дело No 563/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

23.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

89

Административно дело No 564/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

23.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

90

Административно дело No 565/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

23.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

91

Административно дело No 482/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: М.Й.А. 

23.02.2009г. 10:30ч.

92

Административно дело No 419/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

24.02.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

93

Административно дело No 557/2008

Дела по КСО

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

24.02.2009г. 13:30ч.

94

Административно дело No 293/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

24.02.2009г. 14:00ч.

95

Административно дело No 35/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

24.02.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

96

Административно дело No 52/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

24.02.2009г. 14:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

97

Административно дело No 53/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

24.02.2009г. 14:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

98

Административно дело No 568/2008

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

24.02.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

99

Административно дело No 11/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

24.02.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

100

Административно дело No 54/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

24.02.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

101

Административно дело No 66/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

24.02.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

102

Административно дело No 74/2009

Дела по КСО

Докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

103

Административно дело No 417/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 10:10ч.

104

Административно дело No 460/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 10:20ч.

105

Административно дело No 535/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 10:30ч.

106

Административно дело No 402/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 10:40ч.

107

Административно дело No 37/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 10:50ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

108

Административно дело No 46/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

109

Административно дело No 59/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 11:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

110

Административно дело No 60/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 11:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

111

Административно дело No 58/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

112

Административно дело No 539/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 11:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

113

Административно дело No 560/2008

Дела по КСО

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.02.2009г. 11:50ч.

114

Административно дело No 72/2009

Дела по ЗМВР

Докладчик: А.Б. 

26.02.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

115

Административно дело No 320/2008

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: А.Б. 

26.02.2009г. 13:00ч.

116

Административно дело No 396/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: А.Б. 

26.02.2009г. 13:00ч.

117

Административно дело No 48/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

26.02.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

118

Административно дело No 505/2008

Дела по КСО

Председател и докладчик: А.Б. 

26.02.2009г. 13:30ч.