АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.03.2009г. до 31.03.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 505/2008

Дела по КСО

Председател и докладчик: А.Б. 

12.03.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Административно дело No 47/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

12.03.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело No 88/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

12.03.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 112/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

12.03.2009г. 13:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

5

Административно дело No 125/2009

Дела по ЗМСМА

Докладчик: А.Б. 

12.03.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

6

Административно дело No 411/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

12.03.2009г. 14:00ч.

7

Административно дело No 573/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

12.03.2009г. 14:00ч.

8

Административно дело No 91/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

12.03.2009г. 14:30ч.

9

Административно дело No 549/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

12.03.2009г. 14:30ч.

10

КАНД No 57/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.03.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

КАНД No 58/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.03.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

КАНД No 62/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.03.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

КАНД No 69/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

13.03.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

КАНД No 43/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

13.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

КАНД No 56/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

13.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

16

КАНД No 66/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

13.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

17

Административно дело No 458/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: М.Й.А. 

16.03.2009г. 10:00ч.

18

Административно дело No 491/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

16.03.2009г. 10:00ч.

19

Административно дело No 566/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

16.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

Административно дело No 126/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

16.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

21

Административно дело No 469/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

16.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

22

Административно дело No 543/2008

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: М.Й.А. 

16.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

Административно дело No 34/2009

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

16.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

24

Административно дело No 40/2009

Дела по ЗМВР

Докладчик: М.Й.А. 

16.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

25

Административно дело No 575/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

Административно дело No 77/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

27

Административно дело No 79/2009

Дела по КСО

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

28

Административно дело No 41/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

29

Административно дело No 97/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

30

Административно дело No 116/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

31

Административно дело No 209/2007

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

32

Административно дело No 289/2007

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 14:00ч.

33

Административно дело No 293/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

34

Административно дело No 514/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 14:00ч.

35

Административно дело No 83/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

36

Административно дело No 80/2009

Дела по ЗОС

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 14:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

37

Административно дело No 82/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

38

Административно дело No 100/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

17.03.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

39

Административно дело No 28/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

18.03.2009г. 09:30ч.

40

Административно дело No 96/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Г.А.С. 

18.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

41

Административно дело No 123/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: Г.А.С. 

18.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

42

Административно дело No 44/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

18.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

43

Административно дело No 101/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

18.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

44

Административно дело No 137/2009

Дела по КСО

Докладчик: Г.А.С. 

18.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

45

Административно дело No 554/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

18.03.2009г. 11:00ч.

46

Административно дело No 380/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

18.03.2009г. 13:30ч.

47

Административно дело No 57/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

18.03.2009г. 13:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

Административно дело No 12/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

18.03.2009г. 13:50ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

49

Административно дело No 445/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

18.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

50

Административно дело No 446/2008

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

18.03.2009г. 14:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

51

Административно дело No 392/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

18.03.2009г. 14:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

52

Административно дело No 525/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

18.03.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

Административно дело No 527/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

18.03.2009г. 14:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

54

Административно дело No 264/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

18.03.2009г. 14:50ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

55

Административно дело No 135/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

19.03.2009г. 12:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

Административно дело No 372/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

19.03.2009г. 13:00ч.

57

Административно дело No 90/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

19.03.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

Административно дело No 27/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

19.03.2009г. 13:30ч.

59

Административно дело No 55/2009

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: А.Б. 

19.03.2009г. 13:30ч.

60

Административно дело No 13/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

19.03.2009г. 14:00ч.

61

Административно дело No 114/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: А.Б. 

19.03.2009г. 14:00ч.

62

Административно дело No 570/2008

Дела по ЗОС

Докладчик: Д.Л.П. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

Административно дело (К) No 69/2009

Касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

КАНД No 22/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

65

КАНД No 30/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

66

КАНД No 37/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

67

КАНД No 42/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

68

КАНД No 44/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

69

КАНД No 46/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

70

КАНД No 48/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

71

КАНД No 53/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

72

КАНД No 54/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

73

КАНД No 55/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

74

КАНД No 60/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

75

КАНД No 61/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

76

КАНД No 64/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

77

КАНД No 65/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

78

КАНД No 70/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

20.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

79

Административно дело No 132/2009

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Докладчик: И.Х.Д. 

20.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

80

Административно дело No 14/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

23.03.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

81

Административно дело No 30/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

23.03.2009г. 09:30ч.

82

Административно дело No 133/2009

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

23.03.2009г. 09:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

Административно дело No 130/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Б.В.Ц. 

23.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

84

Административно дело No 141/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

23.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

85

Административно дело No 145/2009

Дела по КСО

Докладчик: Б.В.Ц. 

23.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

86

Административно дело No 142/2009

Дела по ЗОС

Докладчик: Б.В.Ц. 

23.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

87

Административно дело No 155/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

23.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

88

Административно дело No 518/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

23.03.2009г. 11:00ч.

89

Административно дело No 110/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

24.03.2009г. 13:30ч.

90

Административно дело No 139/2009

Дела по КСО

Докладчик: И.Х.Д. 

24.03.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

91

Административно дело No 35/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

24.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

92

Административно дело No 143/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

24.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

93

Административно дело No 147/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Докладчик: И.Х.Д. 

24.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

94

Административно дело No 154/2009

Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение

Докладчик: И.Х.Д. 

24.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

95

Административно дело No 52/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

24.03.2009г. 14:15ч.

96

Административно дело No 53/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

24.03.2009г. 14:15ч.

97

Административно дело No 11/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

24.03.2009г. 14:30ч.

98

Административно дело No 66/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

24.03.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

99

Административно дело No 526/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

100

Административно дело No 105/2009

Дела по ЗДС

Докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

101

Административно дело No 4/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 10:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

102

Административно дело No 98/2009

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

103

Административно дело No 9/2009

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 10:40ч.

104

Административно дело No 8/2009

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 10:50ч.

105

Административно дело No 26/2009

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

106

Административно дело No 506/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 11:15ч.

107

Административно дело No 104/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 11:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

108

Административно дело No 120/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 11:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

109

Административно дело No 102/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 11:50ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

110

Административно дело No 535/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 12:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

111

Административно дело No 37/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 12:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

112

Административно дело No 46/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 12:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

113

Административно дело No 59/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 12:30ч.

114

Административно дело No 60/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 12:40ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

115

Административно дело No 58/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

25.03.2009г. 12:50ч.

116

Частно административно дело (К) No 111/2009

Частни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

27.03.2009г. 09:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

117

КАНД No 75/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

27.03.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

118

КАНД No 76/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

27.03.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

119

КАНД No 77/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

27.03.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

120

КАНД No 79/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

27.03.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

121

Административно дело No 520/2008

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

27.03.2009г. 10:15ч.

122

КАНД No 25/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

27.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

123

КАНД No 29/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

27.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

124

КАНД No 36/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

27.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

125

КАНД No 41/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

27.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

126

КАНД No 49/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

27.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

127

КАНД No 59/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

27.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

128

КАНД No 72/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

27.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

129

Административно дело No 103/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

130

Административно дело No 108/2009

Дела по КСО

Докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

131

Административно дело No 110/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

132

Административно дело No 127/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

133

Административно дело No 128/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

134

Административно дело No 522/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

135

Административно дело No 547/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

136

Административно дело No 548/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

137

Административно дело No 433/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:30ч.

138

Административно дело No 17/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

139

Административно дело No 18/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

140

Административно дело No 19/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

141

Административно дело No 68/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

142

Административно дело No 109/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

30.03.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

143

Административно дело No 512/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

30.03.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

144

Административно дело No 89/2009

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

30.03.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

145

Административно дело No 67/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

30.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

146

Административно дело No 86/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

30.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

147

Административно дело No 106/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

30.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

148

Административно дело No 121/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: Б.В.Ц. 

30.03.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

149

Административно дело No 379/2008

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

30.03.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

150

Административно дело No 95/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Б.В.Ц. 

30.03.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ