АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за насрочените дела
за периода от 01.04.2009г. до 30.04.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Административно дело No 136/2009

Дела по КСО

Докладчик: А.Б. 

02.04.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

2

Административно дело No 192/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

02.04.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

3

Административно дело No 61/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

02.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

4

Административно дело No 75/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

02.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

5

Административно дело No 72/2009

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: А.Б. 

02.04.2009г. 14:00ч.

6

Административно дело No 125/2009

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: А.Б. 

02.04.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

7

Административно дело No 132/2009

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Председател: Г.А.С.
Докладчик: И.Х.Д. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

8

КАНД No 67/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

9

КАНД No 71/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

10

КАНД No 73/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

11

КАНД No 74/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

12

КАНД No 84/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

13

КАНД No 85/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

14

КАНД No 86/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

15

Частно КАНД No 89/2009

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

16

КАНД No 91/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

17

КАНД No 92/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

18

КАНД No 107/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

03.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

19

Административно дело No 149/2009

Други административни дела

Докладчик: Д.Л.П. 

03.04.2009г. 10:20ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

20

Административно дело No 129/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Д.Л.П. 

03.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

21

Административно дело No 268/2007

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

06.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

22

Административно дело No 42/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

23

Административно дело No 164/2009

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

24

Административно дело No 508/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

25

Административно дело No 183/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

26

Административно дело No 184/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

27

Административно дело No 161/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

28

Административно дело No 162/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

29

Административно дело No 163/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

30

Административно дело No 194/2009

Други административни дела

Докладчик: Б.В.Ц. 

06.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

31

Административно дело No 134/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

07.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

32

Административно дело No 159/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

07.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

33

Административно дело No 170/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

07.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

34

Административно дело No 151/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

07.04.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

35

Административно дело No 187/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

07.04.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

36

Административно дело No 201/2009

Дела по КСО

Докладчик: И.Х.Д. 

07.04.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

37

Административно дело No 206/2009

Други административни дела

Докладчик: И.Х.Д. 

07.04.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

38

Административно дело No 94/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: Д.Л.П. 

08.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

39

Административно дело No 56/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Д.Л.П. 

08.04.2009г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

40

Административно дело (К) No 188/2009

Касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

10.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

41

КАНД No 93/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

42

КАНД No 95/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

10.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

43

КАНД No 98/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

44

КАНД No 104/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

10.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

45

КАНД No 88/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

46

Частно КАНД No 110/2009

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

47

КАНД No 87/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

10.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

48

Административно дело No 78/2009

Други административни дела

Докладчик: А.Б. 

10.04.2009г. 11:30ч.

49

Административно дело No 562/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.04.2009г. 10:00ч.

50

Административно дело No 563/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

51

Административно дело No 564/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

52

Административно дело No 565/2008

Дела от администр. характер - ДОПК, ЗМ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

53

Административно дело No 153/2009

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

13.04.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

54

Административно дело No 458/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.04.2009г. 10:30ч.

55

Административно дело No 491/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

56

Административно дело No 6/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

13.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

57

Административно дело No 146/2009

Други административни дела

Докладчик: М.Й.А. 

13.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

58

Административно дело No 566/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

13.04.2009г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

59

Административно дело No 83/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

14.04.2009г. 13:30ч.

60

Административно дело No 28/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

15.04.2009г. 10:00ч.

61

Административно дело No 96/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Г.А.С. 

15.04.2009г. 10:00ч.

62

Административно дело No 175/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Г.А.С. 

15.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

63

Административно дело No 414/2008

Дела по ЗМСМА

Председател и докладчик: Г.А.С. 

15.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

64

Административно дело No 44/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

15.04.2009г. 10:30ч.

65

Административно дело No 101/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Г.А.С. 

15.04.2009г. 10:30ч.

66

Административно дело No 91/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

16.04.2009г. 11:00ч.

67

Административно дело No 204/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: А.Б. 

16.04.2009г. 12:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

68

Административно дело No 395/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

16.04.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

69

Административно дело No 411/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

16.04.2009г. 13:00ч.

70

Административно дело No 62/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: А.Б. 

16.04.2009г. 13:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

71

Административно дело No 47/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

16.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

72

Административно дело No 88/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

16.04.2009г. 13:40ч.

73

Административно дело No 573/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

16.04.2009г. 14:00ч.

74

Административно дело No 372/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

16.04.2009г. 14:30ч.

75

Административно дело No 13/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

16.04.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

76

КАНД No 29/2009

Наказателни касационни производства

Председател: А.Б.
Докладчик: М.Й.А. 

17.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

77

КАНД No 80/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

78

КАНД No 99/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

79

КАНД No 108/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Г.А.С. 

17.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

80

КАНД No 109/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: И.Х.Д. 

17.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

81

КАНД No 81/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.04.2009г. 10:10ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

82

КАНД No 63/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.04.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

83

КАНД No 68/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.04.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

84

КАНД No 78/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.04.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

85

КАНД No 82/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.04.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

86

Частно КАНД No 90/2009

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: М.Й.А. 

17.04.2009г. 10:15ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

87

Административно дело No 41/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

88

Административно дело No 79/2009

Дела по КСО

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

89

Административно дело No 97/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

90

Административно дело No 196/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

21.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

91

Административно дело No 116/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.04.2009г. 13:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

92

Административно дело No 293/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.04.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

93

Административно дело No 575/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.04.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

94

Административно дело No 82/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.04.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

95

Административно дело No 100/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

21.04.2009г. 14:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

96

Административно дело No 380/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.04.2009г. 10:00ч.

97

Административно дело No 57/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.04.2009г. 10:10ч.

98

Административно дело No 392/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.04.2009г. 10:20ч.

99

Административно дело No 527/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.04.2009г. 10:30ч.

100

Административно дело No 4/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.04.2009г. 10:30ч.

101

Административно дело No 264/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.04.2009г. 10:40ч.

102

Административно дело No 445/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.04.2009г. 10:50ч.

103

Административно дело No 446/2008

Други административни дела

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.04.2009г. 11:00ч.

104

Административно дело No 105/2009

Дела по ЗДС

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.04.2009г. 11:10ч.

105

Административно дело No 26/2009

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

22.04.2009г. 11:20ч.

106

КАНД No 105/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

24.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

107

КАНД No 106/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

24.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

108

КАНД No 113/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

24.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

109

Частно КАНД No 115/2009

Наказателни частни касационни производства

Докладчик: Б.В.Ц. 

24.04.2009г. 09:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

110

Административно дело No 570/2008

Дела по ЗОС

Председател и докладчик: Д.Л.П. 

24.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

111

Административно дело (К) No 195/2009

Касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

24.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

112

КАНД No 96/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

24.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

113

КАНД No 97/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

24.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

114

КАНД No 100/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: Д.Л.П. 

24.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

115

КАНД No 102/2009

Наказателни касационни производства

Докладчик: А.Б. 

24.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

116

Административно дело No 504/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: А.Б. 

24.04.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

117

Административно дело No 208/2009

Дела по ЗМСМА

Докладчик: А.Б. 

24.04.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

118

Административно дело No 14/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

27.04.2009г. 09:30ч.

119

Административно дело No 20/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

120

Административно дело No 33/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

121

Административно дело No 71/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

122

Административно дело No 91/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

123

Административно дело No 92/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

124

Административно дело No 138/2009

Дела по КСО

Докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

125

Административно дело No 117/2009

Дела по ЗМСМА

Докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

126

Административно дело No 126/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

127

Административно дело No 131/2009

Дела по КСО

Докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

128

Административно дело No 167/2009

Дела по КСО

Докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

129

Административно дело No 469/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 10:45ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

130

Административно дело No 543/2008

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 11:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

131

Административно дело No 40/2009

Дела по ЗМВР

Председател и докладчик: М.Й.А. 

27.04.2009г. 11:00ч.

132

Административно дело No 95/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

27.04.2009г. 13:30ч.

133

Административно дело No 130/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

27.04.2009г. 13:30ч.

134

Административно дело No 133/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

27.04.2009г. 13:30ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

135

Административно дело No 145/2009

Дела по КСО

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

27.04.2009г. 13:30ч.

136

Административно дело No 512/2008

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

27.04.2009г. 14:00ч.

137

Административно дело No 81/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: Б.В.Ц. 

27.04.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

138

Административно дело No 155/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

27.04.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

139

Административно дело No 89/2009

Други административни дела

Председател и докладчик: Б.В.Ц. 

27.04.2009г. 14:30ч.

140

Административно дело No 139/2009

Дела по КСО

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

28.04.2009г. 13:30ч.

141

Административно дело No 143/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

28.04.2009г. 13:30ч.

142

Административно дело No 35/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

28.04.2009г. 13:45ч.

143

Административно дело No 147/2009

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

28.04.2009г. 14:00ч.

144

Административно дело No 154/2009

Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение

Председател и докладчик: И.Х.Д. 

28.04.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

145

Административно дело No 171/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Докладчик: И.Х.Д. 

28.04.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ

146

Административно дело No 211/2009

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Докладчик: И.Х.Д. 

28.04.2009г. 14:00ч., ЗАЛА 1 - 12 ЕТАЖ