П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 17.04.2019 Г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети април  две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

СЪДИЯ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 441/2018 г.

докладвано от: съдия АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

На именното повикване в  11:00  часа се явиха:

СТРАНИТЕ УВЕДОМЕНИ.

ЖАЛБОПОДАТИЛЯТ се явява лично и с  адв. В.П., упълномощена от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ не се явява, не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, нередовно призовано, призовка не е изпращана поради липсата на внесен предварителен депозит, не се явява.

АДВ.П.:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

АДВ П.: Доверителят ми е гледал записите многократно и е установил, че до 16,30 ч., когато е качен този запис, въпросните ЛС не са въвеждани в лекарския кабинет за да бъдат освидетелствани. След 16,30 ч. остава един интервал от време от около половин час, т.е. до 17 ч., когато е и края на работното време на лекарския кабинет, като този интервал от време го няма на записите, предполагам, че в затвора този интервал от време го има на записите от камерите, но независимо от това, водим едно лице, което също е служител на затвора, който тогава е бил постови и с неговите показания искаме  да установим, че за времевия интервал от 16,30 ч. до 17,00 ч. ЛС не са били извеждани от групата за да бъдат освидетелствани. Смятаме, че отразеното в регистъра за травматични увреждания не се е случило на датата, на която е станал инцидента, вероятно е дописвана впоследствие и е антидатирана. Именно затова считаме, че експертизата би била безпредметна, че именно на тази дата са причинени тези увреждания, тъй като ако не са освидетелствани същия ден, а са освидетелствани на следващия ден, както подозираме, те са могли да пострадат по най-различни други начини. Това е лицето В.И. ц., който е бил постови на групата за този интервал. Считаме експертизата за безпредметна и молим да бъде отменено съдебното определение за назначаването й.

С оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя, СЪДЪТ намира, че за изясняване на делото от фактическа страна няма необходимост от изготвяне на назначената съдебно-медицинска експертиза, поради което определението за нейното допускане следва да бъде отменено.

Искането за разпит като свидетел на лицето В.И. ц. СЪДЪТ намира за процесуално допустимо, с оглед осигуряване правото на защита на жалбоподателя в съдебното производство.

С оглед  на горното, СЪДЪТ

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.02.2019 г., с което е назначена съдебно-медицинска експертиза по делото.

ДОПУСКА до разпит в днешно с.з. като свидетел лицето В.И. ц..

СНЕМА самоличност на свидетеля, както следва:

В.И. ц. – 43 г., българин, български гражданин, женен, неосъждан, без родство с жалбоподателя, работи като надзирател в затвора гр. Бобов дол.

СЪДЪТ предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК при даване на неверни свидетелски показания.

СЪЩИЯТ обеща да каже истината.

СВ. ц.: От 22 години работя като надзирател в затвора гр. Бобов дол, включително и на датата 24 юли 2018 г. Познавам ЛСМ.Н.и ЛС. Аз съм постови на групата, в която двамата са настанени. Към настоящият момент само Т.И. е в тази група. По принцип има конфликти между ЛС, имало е конфликти и между тях двамата, но по-особени не си спомням дали е имало. От колегите разбрах, че е имало някаква разправия в медицинския център (МЦ) към затвора между двамата, но не мога да кажа какво е станало. Бях на работа на тази дата, МЦ е в друг корпус, не в този, където аз работя. Единият от тях получаваше психотропни лекарства, а другият бе изведен от групата, за да отиде на лекар. Нямам спомен колко време ги е нямало в група, но може би около 15-ина минути. Когато се върнаха, по никой от тях нямаше увреждания. Не е извеждан никой от тях двамата по-късно, освен това, за да бъде изведен един ЛС, трябва да ми бъде разпоредено да ги изведа, но такова разпореждане нямаше. Администрацията на затвора работи до 17 ч., МЦ също работи до 17 ч. Ако се налага лечение на някой ЛС се вика Бърза помощ. Никой не се е оплакал, че му има нещо,  ако има такова оплакване, аз трябва да докладвам. Аз съм на работа 24 часа. Двамата ЛС след 16,30 ч. на въпросната дата не са водени на лекар. Не зная кой е постъпил на работа след края на моето дежурство. Не зная дали са минали на освидетелстване тези двама ЛС. За вътрешно конвоиране имената на ЛС не се вписват в книгата, единствено ако ЛС се извежда, за да отиде на лекар, се вписва в книгата. Ако е за получаване на психотропни вещества не се вписва, но ако е за медицински преглед се вписва. Тази книга се нарича „Книга за нуждаещите се от медицински преглед“, която се попълва от постовите, в случая от мен или друг колега. Вписва се само името на ЛС и дали трябва да ходи на лекар или на зъболекар. Час не се вписва, вписва се само името и датата и дали отива на лекар или зъболекар. По това време г-жа Л.Р.беше фелдшер в МЦ.

АДВ. П.: Нямам въпроси към свидетеля.

СЪДЪТ допуска до изслушване жалбоподателя.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Искам да обясня случая. Работя в затвора Бобов дол от 2016 г. като надзирател. Бях постови на пост № 9 непосредствено до лекарския кабинет на датата 24 юли 2018 г. Отговарям конкретно за поста и за ЛС, които отиват в МЦ за раздаване на психотропни лекарства. Бях в лекарския кабинет с ЛС В.Б.между 15-16 ч. Вътре бяхме аз, ЛС и фелдшерът Л.Р.. Другите ЛС се намираха непосредствено до МЦ в коридор от около 8 метра. Отвън останаха ЛС Т.М.И.,М.Д. и още двама, имената на които не зная, но зная, че са братя. Отвън при тях нямаше служител от затвора. Докато бяхме в лекарския кабинет чух, че вън става разправия и ЛС започнаха да се карат помежду си.

СЪДЪТ отбелязва в протокола, че междувременно в залата се явява пълномощника на ответника юк. Г..

СЪДЪТ разясни на пълномощника на ответника извършените до настоящия момент процесуални действия по делото.

ЮК. Г.: Нямам възражение по разяснените ми до момента процесуални действия. Не се противопоставям на същите.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Докато бях в лекарския кабинет чух, че отвън има викове, разправия и тъй като ЛС не можеше да остане сам в лекарския кабинет, аз го изведох заедно с мен, въпреки, че не си беше получил лекарствата, защото често се получава ЛС да инсценират нещо и да влязат в кабинета, за да си вземат психотропни вещества. Изведох ЛС пред мен от кабинета и след като излязохме видяхм, че всички ЛС викат и се заплашват помежду си. Не съм видял, че има конкретни удари, които да си нанасят. Видях замахвания и че се бутат един друг.  След като видях записите от камерата, която е поставена отгоре, видях много добре какво се случва, но аз нямах възможност да видя точно какво става, зад мен оставаше един ЛС. Трябваше и него да наблюдавам, за да не влезе в лекарския кабинет. Освен това имаше заплаха и за моето здраве, тъй като ЛС тръгнаха към мен и от цялата ситуация видях, че има само заплахи и замахвания. Учудвам се защо администрацията не е наказала един от братята, който също нанася удари, но не е наказан и което се вижда добре от записите на камерата. Докладната записка написах веднага. Записи не съм видял тогава, ако ми бяха предоставени записите от камерите, докладната щеше да е друга. Написах докладната след като се обадих по телефона и обясних ситуацията. Някъде в рамките на 10-ина минути написах докладната. Камерата е поставена отгоре, а аз съм непосредствено до ЛС и не видях конкретни удари да попадат върху някои. Ако бях видял записите щях да опиша конкретно какво се случва и да посоча имената на ЛС. Нямам интерес да укривам никой, написал съм докладна за словесни заплахи. Нарушената точка от тях е т. 4 от чл. 97 от ЗИНЗС, като наказанието за това нарушение, както и ако са се сбили е едно и също, а именно наказанието е 14 дни наказателна килия при всички положения. Не съм видял наранявания по никой от ЛС. Никой  от тях не е въвеждан в лекарския кабинет за преглед. Гледах внимателно записите до 16,30 ч. Двамата ЛС не минават през лекарския кабинет. За времето от 16,30 ч. до 17 ч. колегата свидетел обясни, че не са излизали ЛС. За периода от 12,00 ч. до около 17,00 ч. аз бях в коридора пред лекарския кабинет. Аз постоянно наблюдавам МЦ и виждам кой  влиза и  излиза. До края на моето дежурство двамата ЛС не са посещавали медицинския кабинет за преглед. Дори за да си тръгна, лекарският кабинет не остава без надзор, друг колега идва. Преди аз да напусна поста си в 17 ч. г-жа Радкова излезе от кабинета, но дали си е отишла, не мога да кажа. След 17 ч,. ако има нужда, се вика Спешна помощ.  Не мога да кажа кой колега ме замести, записваме имената си в тетрадка.

ЮК. Г.: Мисля, че от огледа на видеофайла се установи, че ЛСМ.Н.влиза в лекарския кабинет непосредствено след разправията.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:М.Н.влезе в лекарския кабинет, за да си вземе психотропните вещества. Аз бях с него. По това време фелдшерът не му извърши медицински преглед. Той не е искал да го прегледа. Т.И. също не съм водил на преглед по-късно. За мен физическа саморазправа е, ако има осъществен физически контакт помежду им. Когато ЛС се води за психотропни вещества има книга, в която са записани освидетелстваните лица. Аз нямам достъп до книгата, но зная, че когато бях сМ.Н.не се вписа нищо в книгата.

АДВ. П.: Моля да изискате от администрацията на затвора - Бобов дол копие от журнала от дата 24 юли 2018 г, в който журнал в МЦ се вписват всички ЛС, които са преминали медицински преглед.

ЮК. Г.: Противопоставям се на искането и все още не разбирам защо установяваме дали има травматични увреждания, след като видяхме ясно от огледа на файла, че жалбоподателят става свидетел на физическата разправа непосредствено до него.

АДВ. П.: Доверителят ми е упрекван, че омаловажава случая, а администрацията обосновава случая, за да има основание за налагане наказание на доверителя ми.

СЪДЪТ намира доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя за допустимо и основателно. Със същото се цели оборване на данните, описани в двата броя медицински свидетелства на л. 30 и 31 от делото, които са част от материалите по дисциплинарната преписка и са послужили на дисциплинарнонаказващия орган за формиране на изводите му за наличие на дисциплинарно нарушение.

Отделно от горното, СЪДЪТ намира, че следва да приобщи показанията на свидетелката Л.Р., която видно от данните по делото, към дата и часа на твърдяното в оспорена заповед дисциплинарно нарушение, е изпълнявала длъжността „фелдшер“ в МЦ на затвора - Бобов дол.

ЮК. Г.: Уведомявам Ви, че Л.Р.понастоящем не работи в затвора, от 01.01.2019 г. същата е пенсионирана, но имаме домашен адрес.

С оглед горното СЪДЪТ

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на затвора - Бобов дол, чрез неговия представител в днешно с.з, в 3-дневен срок  от днес, да представи пълно заверено копие на медицински журнал за извършени медицински прегледи в затвора за датата 24.07.2018 г.

ДОПУСКА до разпит в следващо с.з. чрез призоваване Л.Р..

ЗАДЪЛЖАВА пълномощника на ответника, в 3дневен срок от днес с писмена молба, да посочи пълните три имена на Л. Р., адресна регистрация и ЕГН.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 10 юни 2019 г. от 10,30 ч., за която дата и час страните уведомени.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в   11:45  ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: