П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  25.04.2019 Г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и пети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 551/2018 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

На именното повикване на второ четене се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, уведомен при усл. на чл. 137, ал.7 от АПК, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен при усл. на чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ДЕПОЗИРАНАТА ЖАЛБА: А.П.А. *** оспорва ЗППАМ №18-5310-000397/14.11.2018г. на началник група КПДГПА Кюстендил, с която е наложена на лицето санкция по чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като са отнети 2 бр. рег.табели СА****ТМ. Изложени са съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати нарушения на материалноправните разпоредби и процесуалните правила при издаването й.                   

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Водя двама свидетели, които да установят, че това което е написано в заповедта, е различно от това, което се случи. Описано е, че аз съм управлявал превозно средство  отстрани на пътя, а всъщност това момче, което водя за свидетел, дърпаше превозното средство, в което бях, но МПС не беше включено. Шофираше едно момиче. Свидетелите са С. С. Д. и Е. Р. К., които водя в днешно с. з.

СЪДЪТ, след като изслуша становището на жалбоподателя, счита, че следва да приеме като доказателства по делото представените такива като административна преписка и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото съдържащите се такива в административната преписка.

СЪДЪТ намира за основателно искането за събиране на гласни доказателствени средства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в днешно с.з С. С. Д. и Е. Р. К..

СЪДЪТ снема самоличността на свидетелите:

С. С. Д. – 42 г., неженен, неосъждан, българин, български гражданин,  без родство с жалбоподателя и служебни отношения с ответника.

Е. Р. К. – 28 г., неомъжена, неосъждана, българка, българска гражданка, без родство с жалбоподателя и служебни отношения с ответника.

СЪДЪТ предупреди свидетелите за наказателната отговорност по чл. 290 от НК при даване на неверни свидетелски показания. Същите обещаха да кажат истината, след което свидетелката К. напусна съдебната зала.

СЪДЪТ пристъпи към разпит на свидетелите.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Присъствах на 14.11.2018 г., когато жалбоподателят беше спрян за проверка на автомагистрала „Струма“. Жалбоподателят беше тръгнал със свидетелката К. и с още една жена с неговия  личен автомобил БМВ. Аз говорех с едното момиче по телефона и отивах на участие в Благоевград, аз съм дисководещ, настигнах ги и те ми казаха, че колата е започнала да пуши. Аз им казах да изчакат. Те бяха отбили  след бензиностанция „ШЕЛ“ на магистралата. Аз ги настигнах, вързах ги с въже и тръгнах да ги тегля. След един от тунелите ни спряха полицаите и това е. Аз управлявах лек автомобил „Фолксваген Поло“ с рег. № А **** МС, която вече бракувах. Автомобилът на жалбоподателя не беше в изправност, съединителят  се беше развалил и не автомобилът не можеше да запали, аз ти теглих. Двете момичета  бяха при мен, а жалбоподателят беше сам в автомобила. След това аз тръгнах, защото закъснявах, и той остана с полицаите. Аз взех двете момичета и това е.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

СЪДЪТ няма въпроси към свидетеля и освободи същия.

В ЗАЛАТА ВЛЕЗЕ свидетелката К..

СВИДЕТЕЛКАТА К.: На 14.11.2018 г. беше някъде към 2 без 15, 2 без 20 ч.,  бяхме аз, Аделина, една наша приятелка, която беше също и водач на МПС, беше в колата, Колата беше БМВ, не мога да посоча точно номера. Ние, пътувайки с колата, тя аварира. Свидетелят, който беше разпитан преди мен, караше зад нас, ние отбихме, той спря. Аз не излязох от колата. Поради настъпилата авария колата на жалбоподателя беше теглена от автомобила на С.. Аз бях на задната седалка в колата на жалбоподателя през цялото време. В този вид на придвижване на автомобилите беше спрян жалбоподателят от автопатрула. Когато беше спрян жалбоподателя, аз докрай останах в автомобила на жалбоподателя. В момента когато стана аварията, аз бях на задната седалка в колата на жалбоподателя. Преди да стане аварията, Аделина караше колата. След като стана аварията, жалбоподателят беше водач на колата.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам други въпроси към свидетелката.

СЪДЪТ няма въпроси към свидетелката и освободи същата.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Господата, които ми отнеха номерата, ми ги отнеха защото казаха, че аз нямам свидетелство за управление на МПС. Книжката наистина не беше в мен, но аз показах документ, а те отказаха да го приемат. Сега имам друга книжка, не тази, която е била валидна в този период, но аз съм бил водач с право, дори да не съм карал кола със запален двигател, което не се води МПС, аз имам право да упрравлявам тази кола. Ако карам кола и ме спрат, не могат да пишат, че нямам документи в мен. Дори не става въпрос за това, мен ме дърпаха с тази кола, аз не бях водач,  но все пак представих документи за правоспособност. Въпреки, че не съм карал МПС, което функционира, аз си ги имам тези документи. В този смисъл моля съдът да приеме като доказателства по делото копия на свидетелство за управление на МПС и паспорт, които представям.

СЪДЪТ счита, че представените документи следва да бъдат приети като доказателства по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото представените копия на СУМПС и на паспорт.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Други доказателства няма да соча.

СЪДЪТ счита делото за изяснено от правна и фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уважаема госпожо съдия, считам, че издадената заповед за налагане на ПАМ е незаконосъобразна и следва да бъде отменена, доколкото на 14.11.2018 г. не съм управлявал МПС. Не претендирам разноски.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11:00 ч.

 

 

                                                                                                                         СЪДИЯ:

 

 

 

 

                  СЕКРЕТАР: