П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 17.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 76/2019 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в 10. 30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно призован, се явява лично и с адв. С., надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован,  явява се лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ СЧИТА, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА: Оспорва се разпореждане на полицейски орган, издадено на основание чл.64 от ЗМВР. Правят се оплаквания за незаконосъобразност на оспорения акт с искане за неговата отмяна.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА определение от 19.03.2019 г., с което са конституирани страните в производството, приета е административната преписка във връзка с оспореното разпореждане, дадени са указания на страните във връзка с разпределението на доказателствената тежест в процеса.

АДВ. С.: Уважаема г-жо съдия, поддържам жалбата от името на доверителя ми.

По отношение на представената пред съда административна преписка заявяваме, че същата е непълна. Освен даденото обяснение на 1 февруари от моя доверител, същият е давал обяснение и е провеждал една или две срещи с началника на РУ-Дупница. Във второто си обяснение е посочил и е подал данни за имената на свидетеля, който е бил от момента на проверката, извършена от полицейския орган, до нейния край.

Моля да бъде задължен адм. орган, освен представеното обяснение, да представи записите от камерите, на които се вижда ясно, че двете лица стоят пред полицейското управление, като вътре в полицейското управление на датата 1 февруари 2019 г. е допуснат единствено и само моят доверител. На другото лице му е заявено, че той не е адвокат на доверителя ми и няма право да влиза и да дава каквито и да било показания.  

С тези записи ще установим отразеното в докладната записка, тъй като то е пряко свързано с издаденото разпореждане от полицейския орган. В докладната записка е записано, че в автомобила се е намирал само доверителят ми, което не отговаря на обективната истина. В момента другото лице не желае да дойде, тъй като е заплашвано от полицията и са му казали, че е обявено за прокурорско издирване.

Обясненията са дадени от доверителя ми повторно и е проведена среща с началника на РУ-Дупница в тази връзка. В прокурорската преписка също ги няма.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  На 01.02.019г. отидох при съдия изпълнител, защото жена ми не ми дава да си виждам децата, където тя дойде с нейната адвокатка Б.и започна да се заяжда.  Аз през деня бях в гр. София , за да се видя с адвокатката  и на връщане спрях на ул. „В.“ в гр. Дупница, за да си купя цигари. Бях с един приятел и бяхме спрели на улицата.  Сигурно сме били там около 10-15 мин., когато присъстващият в залата ответник и неговият колега спряха колата си пред нас, почукаха на прозореца и казаха: „Знаеш ли защо те спираме“. Аз им казах, че при условие, че съм спрял, то няма как да ме спрат. След това започнаха да ми казват: „Издирваме един човек, издирваме една кола, има жалба, нареждаме ти, заповядваме ти да дойдеш в полицията“. Оттам отидохме в полицията, където се започнаха заяждания. Аз исках да звънна на адвокат, но те ми казаха: „Няма да звъниш на никой, идвай тук да ти дадем жалбата“. Извикаха се четири патрулки и се започна проверка за алкохол, проверка за наркотици. Момчето, което беше с мен искаше да дойде да разкаже, че  никой не съм заплашвал и че с никой не съм говорил. Казаха ни, че той не е адвокат и няма право да влиза в полицията. Една седмица по-късно исках да се видя с началника на полицията, за да попитам защо не дадоха възможност на моя свидетел да каже, че не съм се виждал с никой и никой не съм заплашвал. Началникът ми каза да кажа кое е лицето и че ще го разпитат. Кварталният ми иска номерата и името на лицето. Това беше една седмица след случката.      

Адвокат Б. освен при съдия изпълнителя после не съм я виждал. След това разбрах от присъстващия господин тук, че тя се е разплакала и била много уплашена.  Значи, че щом е адвокат и се е разплакала, то трябва да ме задържат. Срещата при съдия изпълнителя  ми беше сутринта в 10.00 часа. След това заминах с леля ми за гр. София. Върнах се по същото време, когато ме спряха. Все едно са ме гонили по улицата, тъй като не пише, че съм бил спрял. В същото време е описано, че случката с адвокатката е станала  на 300 метра по-нагоре по улицата. Впоследствие разбрах,  че на жена ми  майката е била свидетел. Твърдя, че на 01.02.2019 г. не съм виждал адвокат Божкова към 17.00 - 18.00  часа вечерта, а само сутринта при съдия изпълнителя. Момчето, което беше с мен е И. А.и не желае да свидетелства. Полицаи са ходили там където работи и са му казали, че прокурор го е пуснал за издирване, били го разпитвали. Сега той се крие и не иска да се яви като свидетел.

АДВ. С.: Искаме от записите на камерите да се види, че жалбоподателят не е бил сам.

ОТВЕТНИКЪТ: Уважаема г-жо съдия, не съм съгласен с жабата. В дотук казаното от жалбоподателя има доста лъжи. Действително автомобилът не е спиран, защото той беше спрял. По-рано имаше сигнал от адв. Б., за което отидохме на адреса с колегата. Разпореждането е написано в 18.30 часа. Не си спомням кога е постъпил сигналът, но в докладната сме отразили в колко часа е постъпил. Сигналът беше за заплахи за убийство, закани за саморазправа и повреда на имущество. Този сигнал беше подаден на  тел. 112 и нас ни изпрати оперативна-дежурна част. Отидохме на сигнала и проведохме беседа с госпожата, която видимо беше много разстроена и изплашена. Тя посочи имената и колата, с която се придвижва господинът. Аз не го познавам. По-нагоре, тръгвайки към управлението, колата беше спряла, спрях и му поисках документ за самоличност, след като се представих. Имам подаден сигнал срещу лице и аз няма как да знам как се казва той и трябва да му проверя документа за самоличност. Автомобилът отговаряше на описанието. Той ми каза, че в момента не управлява автомобила и не вижда защо трябва да представя документ за самоличност. Колегата му разпореди да представи такъв. Той представи документ за самоличност и установихме, че това е лицето, против което има жалба в момента. Госпожата пишеше вече жалба в управлението. Той се държа доста агресивно и нападателно срещу нас и му разпоредихме да ни последва в управлението. Той не беше задържан. Действително имаше човек с него. Написахме докладна за самото разпореждане и за самия сигнал. Господинът, който беше с него протестира в управлението заявявайки, че му е адвокат и иска да влезе вътре докато пише обяснението. Ние го попитахме иска ли да пише обяснение, а той каза, че иска просто да влезе вътре, като негов адвокат. Аз му поисках адвокатска карта, за да се представи, че е адвокат. Видимо беше с работни дрехи. Каза, че не е адвокат и започна да се смее.  В двора на управлението, ако изискате записите от камерите, се вижда колко арогантно се държа господинът с нас. Многократно го предупреждавахме да преустанови действията си. След това влезе вътре, прочете жалбата на адвокатката и написа обяснение. Ние също му я прочетохме преди да му напишем разпореждането. Разпореждане предприехме да напишем, тъй като срещу това лице има съставени протоколи за предупреждение оттносно спорове с бившата му съпруга. Аз съм бил също на един сигнал и е предупреден устно от мен.   На всяко ходене и с наши колеги се държи грубо и арогантно. Интересува го само неговата гледна точка. Ходил е в детската градина и е заплашвал учителките, които се притесняват. Има обяснение от директорката на детската градина. С оглед на това предприехме да напишем разпореждането, тъй като има закани, въз основа жалбата на адвокатката, закани за убийство, побой и повреждане на имущество.  Тя каза, че по-рано преди 2-3 дни са счупени тазовете на колата й, но не посочва кой. Жената беше много притеснена, каза че има свидетелка, но не знам дали я посочи пред нас. Тя беше сама и плачеше. Разпореждането  е издадено въз основа неговото поведение.

Няма да соча доказателства.

 

АДВ. С.: Уважаема г-жо съдия, моля да допуснете до разпит чрез призоваване като свидетел по делото  И. А. Ще посочим с допълнителна молба адрес за призоваване, който ще установи обстоятелствата във връзка с жалбата, депозирана срещу доверителя ми, че не отговарят на истината, както и не отговоря на истината отразеното в докладна записка, съставена от административния орган.

Оттегляме искането за изискване на записите от камерите.

ОТВЕТНИКЪТ: Жалбоподателят не пожела в точния час да извика адвокат, пожела да му дадем бланки за писмено обяснение и заявление да  ги попълни от адвокат.

Не се противопоставям на направеното искане за разпит на свидетел.

 

СЪДЪТ СЧИТА доказателственото искане за разпит на свидетел, направено от жалбоподателя в днешно съдебно заседание за основателно,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ като свидетел по делото на страната на жалбоподателя  лицето И. А.

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ да посочи трите имена и адрес за призоваване на свидетеля в 7-дневен срок от днес.

За събиране на допуснатите доказателства делото следва да бъде отложено и Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 25.06.2019 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са уведомени.

СВИДЕТЕЛЯТ да бъде призован след посочване на трите имена и адреса на същия.

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 10.42  ч.

 

 

 

                                                                                                               СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: