Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

29.03.2016
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Адм. дело 333/2015

С решение № 3139 от 21.03.2016 год. Върховен административен съд София ОСТАВЯ В СИЛА решение № 155 от 17.12.2015 год. на Административен съд Кюстендил, с което е
ПОТВЪРДЕНО решение № 431/28.10.2015г. на Общинската избира-телна комисия Кюстендил, с което е обявен резултата от избора на общински съветници в Общински съвет Кюстендил на изборите, проведени на 25.10.2015г., извършено е разпределение на мандатите между политическите партии и коалиции и са обявени избраните общински съветници;
ОСТАВЕНА Е БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Стоян Кирилов Стоилов, лично в качеството му на кандидат за общински съветник от регистрираната кандидатска листа на Политическа партия “Български демократичен център” срещу решение № 431/28.10.2015г. на Общинската избирателна комисия Кюстендил и прекратява производството по адм. дело № 333/2015г. в тази му част;
ПРЕКРАТЕНО Е производството по адм. дело № 333/2015г. по описа на КАС и по отношение Политическа партия “Български демократичен център” и Политическа партия “Алтернатива за българско възраждане” в качеството им на заинтересовани страни.

22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ...]

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас