Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

11.07.2016
Прессъобщение - адм.д. № 81/2015 год.


С Решение № 145/08.07.2016 г., постановено по адм. д.№ 81/2015 г. по описа на Административен съд Кюстендил,  в резултат на извършената съдебна проверка по чл. 168, ал. 1 от АПК, на основание чл. 172, ал.2 от АПК съдът  отхвърля оспорването на “Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на Община Кюстендил” / СПИНОК / срещу решение № 1008 по протокол № 37 от заседание на Общински съвет Кюстендил, проведено на 26.02.2015 г. С посоченото решение Общинският съвет дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: “Имот № 002070 с площ от 4 342 кв. м, начин на трайно ползване – за почивен дом , находящ се в землището на с. Богослов, местността Ючбунар, община Кюстендил, ведно с находящата се в имота сграда със застроена площ от 601 кв. м, на два етажа, монолитна, построена през 1977г.


02.04.2012
Поздравления [ още ...]

07.03.2012
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ [ още ...]

02.03.2012
Пет години Административен съд Кюстендил [ още ...]

14.02.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

27.01.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

08.07.2011
Заповед [ още ...]

21.06.2011
Малка обществена поръчка [ още ...]

17.02.2011
Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2010 г. [ още ...]

02.12.2010
Натовареност за първото полугодие [ още ...]

21.10.2010
Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия [ още ...]

26.02.2010
Годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд [ още ...]

16.06.2008
Стартира обновения сайт на НИП [ още ...]

11.04.2008
УВЕДОМЛЕНИЕ [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас