Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

02.06.2017
Продължава изпълнението на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд - Кюстендил

Във връзка с реализиране на съвместна Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката през учебната 2016/2017 год., на 01.06.2017 ученици от ХІ б клас на ПГИМ „Йордан Захариев“ – Кюстендил и техния класен ръководител г-жа Лиляна Шипарова участваха в организирана от Административен съд – Кюстендил лекция на тема: „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита. Права и задължения на учениците. Правила и поведение в училище“.
Лектор по темата бе съдия Иван Демиревски, който запозна учениците с концепцията на образователната програма и споразумението между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Обясни на разбираем и достъпен за възрастта на учениците език, каква е структурата на съдебната система, какво е разделението на властите според Конституцията на Република България, къде е мястото на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система. Конкретно по темата съдията разясни на  учениците  правата и задълженията им по Закона за закрила на делото и Закона за предучилищното и училищното образование, след което ги запозна с конкретен казус, разглеждан от Административен съд-Кюстендил като касационна инстанция. Казусът е свързан с наложено наказание на родител, който не е осигурил присъствието на дееспособно пълнолетно лице за придружител на обществено място /дискотека/ на непълнолетното си дете.  Той отговаря на въпроси, които бяха задавани от учениците, които проявиха интерес към съдийската професия и качествата, които трябва да притежава съдията.
Изпълнението на образователната програма за учебната 2016/2017 год. в Административен съд- Кюстендил ще завърши с официално връчване на удостоверения за участие в образователната програма на учениците от ХІ б клас на ПГИМ „Йордан Захариев“-Кюстендил, които ще получат и награди под формата  на образователна литература.  
Целта на образователната програма е обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

Фотогалерия

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

12.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 267/2018 г. [ още ...]

10.09.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 285/2018 г. [ още ...]

10.09.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 328/2018 г. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас