Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

13.06.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 81/2015 г. - "Ючбунар"

С Решение № 7232/08.06.2017 год., по адм. дело № 9232/2016 год. Върховният административен съд, ОСТАВИ В СИЛА Решение № 145/08.07.2016 год. и Определение № 385/11.07.2016 год., постановени по адм. дело № 81/2015 год. по описа на Административен съд Кюстендил и ОСЪЖДА „Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил” /СПИНОК/, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Гоце Делчев”, № 45, представлявано от председателя на Управителния съвет Ангел Иванов Ангелов да заплати на Общински съвет Кюстендил сумата 100 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение на процесуалния му представител пред висшестоящата инстанция.
С решението си Административен съд Кюстендил ОТХВЪРЛЯ оспорването на СПИНОК, представлявано от председателя на Управителния съвет Ангел Иванов Ангелов, срещу решение № 1008 по протокол № 37 на Общински съвет Кюстендил от 26.02.2015г., с което Общинският съвет дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: “Имот № 002070 с площ от 4 342 кв. м., начин на трайно ползване – за почивен дом, находящ се в местността “Ючбунар”, в землището на с. Богослов, община Кюстендил, ведно с находящата се в имота сграда със застроена площ от 601 кв. м., на два етажа, монолитна, построена през 1977г., състояща се от партер със застроена площ от 601 кв. м. с фоайета, банкетна зала, кухня и тоалетна; първи етаж със застроена площ от 747 кв. м. със спални помещения и тоалетна; мазе със складови помещения и гаражни клетки; трафопост със застроена площ от 40 кв. м. – монолитен”.
С определението си Административен съд Кюстендил ОСЪЖДА СПИНОК, представлявано от председателя на Управителния съвет Ангел Иванов Ангелов, да заплати сумата от 130 лева разноски по адм. дело № 81/2015г. за възнаграждение на вещото лице Надя Йорданова Великова.

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

12.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 267/2018 г. [ още ...]

10.09.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 285/2018 г. [ още ...]

10.09.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 328/2018 г. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас