Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

13.06.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 81/2015 г. - "Ючбунар"

С Решение № 7232/08.06.2017 год., по адм. дело № 9232/2016 год. Върховният административен съд, ОСТАВИ В СИЛА Решение № 145/08.07.2016 год. и Определение № 385/11.07.2016 год., постановени по адм. дело № 81/2015 год. по описа на Административен съд Кюстендил и ОСЪЖДА „Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил” /СПИНОК/, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Гоце Делчев”, № 45, представлявано от председателя на Управителния съвет Ангел Иванов Ангелов да заплати на Общински съвет Кюстендил сумата 100 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение на процесуалния му представител пред висшестоящата инстанция.
С решението си Административен съд Кюстендил ОТХВЪРЛЯ оспорването на СПИНОК, представлявано от председателя на Управителния съвет Ангел Иванов Ангелов, срещу решение № 1008 по протокол № 37 на Общински съвет Кюстендил от 26.02.2015г., с което Общинският съвет дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: “Имот № 002070 с площ от 4 342 кв. м., начин на трайно ползване – за почивен дом, находящ се в местността “Ючбунар”, в землището на с. Богослов, община Кюстендил, ведно с находящата се в имота сграда със застроена площ от 601 кв. м., на два етажа, монолитна, построена през 1977г., състояща се от партер със застроена площ от 601 кв. м. с фоайета, банкетна зала, кухня и тоалетна; първи етаж със застроена площ от 747 кв. м. със спални помещения и тоалетна; мазе със складови помещения и гаражни клетки; трафопост със застроена площ от 40 кв. м. – монолитен”.
С определението си Административен съд Кюстендил ОСЪЖДА СПИНОК, представлявано от председателя на Управителния съвет Ангел Иванов Ангелов, да заплати сумата от 130 лева разноски по адм. дело № 81/2015г. за възнаграждение на вещото лице Надя Йорданова Великова.

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 75/2017 г. [ още ...]

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 338/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 108/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 231/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 234/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 243/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 244/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 251/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 334/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 344/2017 г. [ още ...]

08.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 347/2017 г. [ още ...]

20.10.2017
КОНКУРС - „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” [ още ...]

12.07.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

02.06.2017
Продължава изпълнението на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд - Кюстендил [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас