Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
20.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 334/2017 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 346/2017 г.

На 24.10.2017 г. в Административен съд Кюстендил е образувано административно дело №346/2017г. по описа на съда, по жалба на Сдружение с нестопанска цел “Български правозащитен алианс”, чрез пълномощник адв. Иван Георгиев Йорданов, срещу чл. 74, т. 2 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №133 по Протокол №15 от 07.10.2008 г. на Общински съвет Кочериново.
С разпореждане от 24.10.2017 г. съдът е изискал от административния орган да представи доказателства във връзка със спазване на законовите изисквания при приемане на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кочериново.

27.01.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

08.07.2011
Заповед [ още ...]

21.06.2011
Малка обществена поръчка [ още ...]

17.02.2011
Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2010 г. [ още ...]

02.12.2010
Натовареност за първото полугодие [ още ...]

21.10.2010
Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия [ още ...]

26.02.2010
Годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд [ още ...]

16.06.2008
Стартира обновения сайт на НИП [ още ...]

11.04.2008
УВЕДОМЛЕНИЕ [ още ...]

Страница: 12345678910
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас