Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

20.12.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 234/2017 г.

Административен съд гр. Кюстендил обяви решение № 232/20.12.2017 г. по адм. д № 234/2017 г. по описа на КАС, с отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл.28, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол, приета с решение №139 по Протокол №12/11.11.2008г., изменена с решение №178 по Протокол №15/18.12.2008г. решение №132 по Протокол №10/27.09.2010г., решение №49 по Протокол №3/22.02.2011г., решение №147 по Протокол №11/21.09.2011г., решение №18 по Протокол №2/15.02.2012г., решение №141 по Протокол №12/24.10.2012г.  и т.10-12, т.15-18 и т.21 от Приложение №6 към чл.50, т.1 от Наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол, приета с решение№197 по Протокол №13/29.12.2014г. и изменена с решение №14 по Протокол №3/28.12.2015г., решение №96 по Протокол №5/30.05.2016г. и решение №241 по Протокол №12/29.12.2016г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ...]

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас