Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
18.03.2019
Високи резултати за 2018 год. отчете Административен съд – Кюстендил на годишно събрание, проведено на 15.03.2018г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

23.01.2018
ПРЕКРАТЕНО Е ДЕЛОТО ПРОТИВ ТЕКСТОВЕ ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСВО НА ОБЩИНА РИЛА.

С определение, постановено в открито съдебно заседание на 19.01.2018 г., тричленен състав на Административен съд – Кюстендил е прекратил производството по адм. дело № 393 по описа на съда поради оттегляне на подзаконовия нормативен акт в протестираната му част.

            По делото са представени доказателства, че Общински съвет – Рила със свое Решение № 440 по Протокол № 40 от заседание, проведено на 17.01.2018 г., е приел изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Рила, област Кюстендил, като са отменени оспорените разпоредби.

            С приетото изменение на протестираните разпоредби е постигнато целеното от Окръжна прокуратура – Кюстендил привеждане на местния нормативен акт в съответствие със закона. 

                        Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

12.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 267/2018 г. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас