Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

28.02.2018
ОСПОРЕН Е ТЕКСТ ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО

С Определение № 42/17.01.2018 г. по адм.д. № 417/2017 г. по описа на Административен съд – Кюстендил на основание чл.213 от ГПК във вр. с чл.144 АПК съдът е съединил за общо разглеждане и решаване посоченото дело към адм. дело № 384/2017 г. по описа на съда. Делото е образувано по протест на Йордан Георгиев в качеството му на прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил срещу оспорените  по адм. дело № 384/2017 г. нормативни разпоредби, както и срещу нормите на чл.15, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Трекялно.

С определение от 26.02.2018 г. съдебен състав на Административен съд – Кюстендил по адм. № 384/2017 г. по описа на съда е оставил без разглеждане жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ и протеста на прокурора в Окръжна прокуратура – Кюстендил срещу разпоредбите на чл.27, ал.2; чл.33, ал.1, изр.2 в частта „и режийни разноски“; чл.36, ал.2 в частта „2% режийни разноски; чл.68, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Трекляно и е прекратил производството по адм. дело № 384/2017 г. по описа на Административен съд – Кюстендил в посочените части.

Съдът е насрочил открито съдебно заседание на 11.04.2018 г. от 10.00 часа за разглеждане протеста на прокурора от Окръжна прокуратура  – Кюстендил срещу разпоредбата на чл.15, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Трекляно,  като противоречаща с разпоредбите на материални закони – ЗОС, ЗМДТ и Конституцията на Република България.

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 278/2018 [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 279/2018 [ още ...]

19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г. [ още ...]

15.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

14.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018г. [ още ...]

13.11.2018
Прессъобщение по адм.дело № 387 [ още ...]

05.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 242/2018 г. [ още ...]

05.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 332/2018 г. [ още ...]

31.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 454/2018г. [ още ...]

30.10.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

29.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 277/2018г [ още ...]

22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ...]

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас