Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

27.08.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 278/2018 г.

В Административен съд – Кюстендил е образувано адм. дело № 278/2018 г. по описа на съда, въз основа на Протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Кюстендил срещу  Наредбата за преместваеми обекти, за рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи на територията на община Невестино приета с решение № 359 по Протокол № 9/23.08.2011 г. на ОбС – Невестино.
Претендира се съществено нарушение на административнопроизводствените правила при приемане на Наредбата поради неспазване на разпоредбите на чл. 26, ал.2 от ЗНА в редакцията, обн.ДВ, бр.46/2007 г.Моли се за отмяна на Наредбата.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.10.2018 г. от 10:00 часа.

05.06.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

04.06.2012
Официално откриване [ още ...]

22.05.2012
Две жалби срещу решение на общинската избирателна комисия, подадени в Административен съд - Кюстендил [ още ...]

23.04.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

02.04.2012
Поздравления [ още ...]

07.03.2012
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ [ още ...]

02.03.2012
Пет години Административен съд Кюстендил [ още ...]

14.02.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

27.01.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

08.07.2011
Заповед [ още ...]

21.06.2011
Малка обществена поръчка [ още ...]

17.02.2011
Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2010 г. [ още ...]

02.12.2010
Натовареност за първото полугодие [ още ...]

21.10.2010
Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия [ още ...]

26.02.2010
Годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас