Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г

С Определение № 642 от 27.09.2018 г., постановено по административно дело № 282/2018 г. по описа на съда, тричленен състав на Административен съд – Кюстендил е оставил без разглеждане протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил срещу Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и отношенията му с общинската администрация - Сапарева баня, приет с Решение № 13 по Протокол № 3/21.12.2007 г. на ОбС-Сапарева баня и е прекратил производството по делото.
Съдебният акт е постановен на основание чл.159, т.8 във вр. с чл.196 от АПК.
Определението подлежи на протестиране и обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ...]

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

Страница: 123456789101112131415161718
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас