Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 280/2018 г.

С Решение № 203 от 11.10.2018 г., постановено по административно дело № 280/2018 г. по описа на съда, тричленен състав на Административен съд – Кюстендил ОТМЕНИ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Бобов дол, приета с Решение № 139/11.11.2008 г. по Протокол № 12/11.11.2008 г. на Общински съвет – Бобов дол.
В мотивите си съдът излага доводи за съществени нарушения на административнопроизводствените правила по смисъла на чл.146, от АПК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

15.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 289/2018 г. [ още ...]

11.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 309/2018 г. [ още ...]

09.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 331/2018 г. [ още ...]

08.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018 г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422/2018г. [ още ...]

03.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 240/2018 г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 241/2018г. [ още ...]

02.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 287/2018г. [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по дам. дело № 282/2018г [ още ...]

01.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 176/2018 г. [ още ...]

25.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 225/2018г. [ още ...]

21.09.2018
Прессъобщение по адм. дело № 388/2018 г. [ още ...]

19.09.2018
Прессъобщение по адм. дело 202/2018г. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас