Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

13.11.2018
Прессъобщение по адм.дело № 387

С определение, постановено в закрито съдебно заседание на 12.11.2018 г., тричленен състав на Административен съд – Кюстендил е прекратил производството по адм. дело № 387/2018 г. по описа на съда, образувано по подаден протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Кюстендил срещу разпоредбите на чл.3, т.12 и т.13, чл.41, ал.2 във вр. с ал.1, т.11, чл.53, ал.2 във вр. с ал.1, т.3-6 и чл.54, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня.
Съдът е отменил определението си  от 28.09.2018 г., с което е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание.
По делото са представени доказателства от председателя на Общински съвет – Сапарева баня, че с Решение № 492 по Протокол № 41 от 31.10.2018г. Общинският съвет е  приел изменения в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня, като съгласно §1 са отменени протестираните разпоредби на чл.3, т.12 и т.13 и чл.54, ал.2 и разпоредбите по основните състави на чл.41, ал.1, т.11 и чл.53, ал.1, т.3-6, в който смисъл разпоредбите по чл.41, ал.2 във вр. с ал.1, т.11 и чл.53, ал.2 във връзка с ал.1, т.3-6 се считат за неприложими.
Съдебният акт е постановен на основание чл.159, т.3  във вр. с чл.196 от АПК.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

27.11.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

27.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018г. [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 278/2018 [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 279/2018 [ още ...]

19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г. [ още ...]

15.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

14.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018г. [ още ...]

05.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 242/2018 г. [ още ...]

05.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 332/2018 г. [ още ...]

31.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 454/2018г. [ още ...]

30.10.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

29.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 277/2018г [ още ...]

22.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 281/2018г. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас