Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ... ]

 

НОВИНИ

19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г.

С Решение № 247 от 19.11.2018 г., постановено по административно дело № 334/2018 г. по описа на съда, тричленен състав на Административен съд – Кюстендил ОТМЕНИ по протест на Окръжна прокуратура – Кюстендил,   разпоредбата на  чл.19, ал.1 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в частта относно израза: „ … с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране“, приета с Решение № 373/16.02.2015г. по Протокол № 2/16.02.2015год. на Общински съвет – Невестино.
В мотивите си съдът излага доводи за материална незаконосъобразност на разпоредбата на Наредбата в оспорената й част поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.
Съдебния акт е постановен  при усл. на чл.146, т.4 във вр. с чл. 196 от АПК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 328/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 301/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 51/2019г [ още ...]

28.01.2019
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

19.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422 [ още ...]

04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

27.11.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

27.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018г. [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 278/2018 [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 279/2018 [ още ...]

15.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

14.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018г. [ още ...]

13.11.2018
Прессъобщение по адм.дело № 387 [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас