Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

Бюро Призовки

 

“Връчване на призовки и съдебни книжа”

Длъжностните лица по призоваването отговарят за своевременно и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и Гражданския процесуален кодекс.

За призоваването

Призоваването е насочено към защита на правата на лицата, въвлечени в съдебно производство. В хода на призоваването страните имат право да бъдат информирани за съдебните заседания или действията на съда. Призовките трябва да се връчват на посочените в тях лица не по-късно от седем дни преди датата на съдебното заседание. Предварителното връчване на призовката се прави с идеята, че призованото лице ще има достатъчно време да се подготви за заседанието.

Сътрудничеството Ви с призовкаря е също много важно. Нарочното криене и отказ да се приеме призовка в крайна сметка увреждат Вашите права, което не означава, че няма да има съдебна процедура. Съдът може да разгледа делото без Ваше участие. Отказът да се приеме призовката, обявлението или други съдебни книжа, които са редовно предявени, има същите правни последици, както и ако призовката е редовно връчена.

Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час.

 

 

ДЕЛОВОДСТВО
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Архив
Бюро "Призовки"
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас