Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

Деловодство

 

Съдебното деловодството е мястото, където можете да получите информация за всички образувани дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се следните книги и регистри по година и вид на делата:
- Азбучник – дава информация за номера на образуваното дело по името на жалбоподателя;
- Описна книга – осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му;
- Срочна книга – дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело.

За да получите информация по конкретно дело от регистрите е необходимо да знаете поне номера на делото и годината, в която е образувано.

По Ваша молба деловодителите незабавно дават информация за делата. Можете да получите информация за движението на конкретно дело и по телефона.

До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните представители и адвокатите. Има обособено помещение, в което можете да се запознаете с Вашето дело.

Денят преди съдебното заседание делата са на разположение на съдебния състав. 

 

 

 

 

 

ДЕЛОВОДСТВО
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Архив
Бюро "Призовки"
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас