Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

Дела с обществен интерес

Административно дело №366/2011

Административно дело №367/2011

Административно дело №131/2012

Административно дело №97/2013

Административно дело №71/2014

Aдминистративно дело №327/2015 - Решение по жалба на Надка Стефанова Стоичкова от с. Уши, обл. Кюстендил срещу решение № 72-МИ/НР/ 26.10.2915 г. на ОИК – Трекляно.

Aдминистративно дело №328/2015 - Решение по жалба на ПП “Алтернатива за българско възраждане” срещу Решение №188/26.10.2915 г. на Общинска избирателна комисия - Кочериново.

Aдминистративно дело №330/2015 - Решение по жалба на Георги Стоичков Амбарков от с. Бистрица, обл. Кюстендил срещу решение №283 от  27.10.2015 г. на ОИК – Дупница.

Aдминистративно дело №361/2015 - Решение по жалба на Васил Маргин, в качеството му на независим кандидат за Кмет на Община Сапарева баня, издигнат от ИК срещу Решение №170-МИ от 01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия Сапарева баня.

Aдминистративно дело №363/2015 - Решение по жалба на Здравка Стоилова Тонева от с. Дяково, общ.Дупница, обл. Кюстендил срещу решение № 327/02.11.2915 г. на ОИК – Дупница за избор на кмет.

Aдминистративно дело №366/2015 - Решение по жалба на Енчо Стоилов Михалков от с. Палатово, общ. Дупница срещу решение № 325/02.11.2015 год. на ОИК Дупница.

Aдминистративно дело №358/2015 - Решение по жалба на Йордан Емилов Татарски, в качеството му на независим кандидат за Кмет на Община Кочериново и присъединена към нея жалба на ИК “Единение за Община Кочериново”, представляван от Иван Методиев Иванов, против Решение № 229/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Кочериново.

Aдминистративно дело №348/2015 - Решение по жалба на Иван Методиев Танев, в качеството му на независим кандидат за общински съветник в ОС на Община Дупница и присъединени към нея жалби на Станислав Христов Павлов, в качеството му на  Областен председател на БСП за Област Кюстендил и кандидат за общински съветник в ОС Дупница, както и на Мария Димитрова Чочова, в качеството й на кандидат за общински съветник в ОС Дупница, Георги Василев Георгиев, в качеството му на кандидат за общински съветник в ОС Дупница, от листата на местна коалиция ОДБ “Съюз на десните сили”, ПП “БДЦ” чрез Георги Валентинов Стефанов, в качеството му на кандидат за общински съветник в ОС Дупница, от листата на ПП “Български демократичен център”, Коалиция “Народен съюз”, чрез Вергил Георгиев Кацов, представляващ по пълномощие Коалиция “Народен съюз”, ПП “Алтернатива за българско възраждане”, чрез представляващият я Иван Йорданов Цеков против Решение № №292 от 27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Дупница.

Aдминистративно дело №365/2015 - Решение по жалба на Ботьо Димитров Дончев кандидат за кмет на кметство Блатино, община Дупница, област Кюстендил срещу решение № 319/02.11.2015 г . на Общинска избирателна комисия- Дупница.

Aдминистративно дело №351/2015 - Решение по жалба на ПП”Партия на зелените” – Дупница срещу решение № 287/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Дупница

Aдминистративно дело №334/2015 - Решение по жалба на Владислав Кирилов Лехчански, Стоян Кирилов Стоилов и Младен Стоянов Ризов и тримата в качеството им на кандидати за кмет на Община Кюстендил, ПП „Български демократичен център“ /ПП“БДЦ“/ и ПП „Ред, законност и справедливост“ /ПП“РЗС“/ като партии, регистрирали кандидати за избор на кмет на Община Кюстендил срещу решение №430/28.10.2015г. на ОИК – Кюстендил.

Aдминистративно дело №340/2015 - Решение по жалба на Кирилка Георгиева Виделова-Аспарухова срещу решение № 113/26.10.2015 г. на ОИК- Бобошево

Aдминистративно дело №333/2015 - Решение по жалба на Владислав Кирилов Лехчански, в качеството му на кандидат за общински съветник от ПП “Атака”; Боян Йорданов Владимиров, в качеството му на кандидат за общински съветник от Коалиция “За промяна”; ПП “Алтернатива за българско възраждане” /АБВ/; ПП “Български демократичен център” /БДЦ/; ПП “Ред, законност и справедливост” /РЗС/ и Младен Стоянов Ризов; Радослав Димитров Джонев и Мая Боянова Станойкова от Коалиция “Кюстендил” срещу решение № 431/28.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Кюстендил

Aдминистративно дело №362/2015 - Решение по жалба на Стефан Борисов Тачев срещу решение № 125/01.11.2015 г. на ОИК- Бобошево

Административно дело  № 47/2015 г. - Административен съд Кюстендил отмени Решение № 959 по протокол №36 от заседание от 03.02.2015 г. на Общински съвет Кюстендил, с което е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, заедно на два недвижими имота – частна общинска собственост - двуетажна масивна сграда “ Чифте баня” и двуетажна масивна сграда – Бръснаро фризьорски салон.

Административно дело  № 15/2016 г. - Административен съд Кюстендил остави без разглеждане жалбата на Сдружение с общественополезна дейност с наименование “Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на Община Кюстендил /СПИНОК/”, представлявано от Ангел Иванов Ангелов, срещу Решение №33 по протокол №4 от заседание от 29.12.2015год. на Общински съвет – Кюстендил и прекрати производството по делото.

Административно дело  № 16/2016 г. - Административен съд гр. Кюстендил на основание чл. 158, ал. 3 от АПК с определение № 131/10.03.2016 г остави без разглеждане и прекрати производството по адм. д. № 16/2016 г. по описа на КАС срещу решение № 36/29.12.2015 г. на Общински съвет - Кюстендил оспорено от  Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на Община Кюстендил / СПИНОК /.

Административно дело  № 17/2016 г. - Административен съд гр. Кюстендил на основание чл. 158, ал. 3 от АПК с определение № 132/10.03.2016 г остави без разглеждане и прекрати производството по адм. д. № 17/2016 г. по описа на КАС срещу решение № 39/29.12.2015 г. на Общински съвет - Кюстендил оспорено от  Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на Община Кюстендил / СПИНОК /.

Административно дело  № 73/2019 г.
Административен съд гр. Кюстендил отмени по протест на Йордан Георгиев – Прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, разпоредбите на чл. 9 ал. 1, относно израза „… могат да се разполагат малки покрити обслужващи обекти /кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейност/, както и преместваеми обекти по чл 56 от ЗУТ“, чл. 28 /сега чл. 27/, чл. 30 /сега чл. 29/, чл. 33 /сега чл. 32/ и чл. 35 /сега чл. 34/ от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение № 2 по Протокол № 5 от 27.02.2008 г. на Общински съвет Сапарева баня.

Административно дело  № 460/2019 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ ПО АДМ. ДЕЛО № 460/2019 Г., ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 112 ОТ 24.09.2019 Г. НА ОИК-КЮСТЕНДИЛ

Административно дело  № 461/2019 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ ПО АДМ. ДЕЛО № 461/2019 Г., ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 115 ОТ 24.09.2019 Г. НА ОИК-ДУПНИЦА

Административно дело  № 471/2019 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА НА ПП „АТАКА“ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 99 ОТ 23.09.2019 Г. НА ОИК-ДУПНИЦА

Административно дело  № 479/2019 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ ПО АДМ. ДЕЛО № 479/2019 Г., ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 122 ОТ 01.10.2019 Г. НА ОИК-ДУПНИЦА

Административно дело  № 492/2019 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ ПО АДМ. ДЕЛО № 492/2019 Г., ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА" ПРОТИВ РЕШЕНИЯ НА ОИК-ДУПНИЦА

Административно дело  № 504/2019 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ ПО АДМ. ДЕЛО № 504/2019 Г., ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА НА ЛЮБКА СТЕФАНОВА ВЕЛИНОВА КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПП „АТАКА“ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 126/11.10.2019 Г. НА ОИК-ДУПНИЦА

Административно дело  № 516/2019 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ ПОТВЪРДИ РЕШЕНИЕТО НА ОИК-ТРЕКЛЯНО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО


 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСОФИС
Съдебни актове
Протоколи от открити съдебни заседания
Дела с обществен интерес
Декларации
Правила и процедури
Годишни отчети
Бюджет
Отчети за постъпилите заявления за достъп до обществена информация
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас