Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

Правила и процедури

 Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове и протоколи от открити съдебни заседания в интернет страницата на Административен съд – Кюстендил
 Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Административен съд – Кюстендил
 Вътрешни правила за идентифициране на дела с особен обществен интерес
 Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Административен съд - Кюстендил
 - Заявление за достъп до обществена информация
 Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК
 Приложение 1
 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 Списък на категориите сведения, подлежащи на класификация като служебна тайна в Административен съд – Кюстендил
 Сигнали за корупция
 Медийна стратегия на Административен съд Кюстендил
 ЗАПОВЕД На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо изх. № 91-00-129/30.11.2010 г. на Висшия съдебен съвет, относно дела с особен обществен интерес
 Стратегически план на Административен съд - Кюстендил 2018 г. - 2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСОФИС
Съдебни актове
Протоколи от открити съдебни заседания
Дела с обществен интерес
Декларации
Правила и процедури
Годишни отчети
Бюджет
Отчети за постъпилите заявления за достъп до обществена информация
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас