Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

Годишни отчети

 Статистически отчет за работата на Административен съд гр. Кюстендил за първо полугодие на 2019 год.
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Кюстендил през 2018 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд - Кюстендил за 2018 год.
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр. Кюстендил за първо полугодие на 2018 год.
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Кюстендил през 2017 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд - Кюстендил за 2017 год.
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр. Кюстендил за първо полугодие на 2017 год.
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Кюстендил през 2016 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд - Кюстендил за 2016 год.
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2016 год.
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.Кюстендил през 2015 година 
    Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2015 год.
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2015 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2015 год. - приложение 2
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.Кюстендил през 2014 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2014 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2014 год. - приложение 2
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2014 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2014 год. - приложение 2
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.Кюстендил през 2013 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2013 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2013 год. - приложение 2
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2013 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2013 год. - приложение 2
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.Кюстендил през 2012 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2012 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2012 год. - приложение 2
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2012 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2012 год. - приложение 2
 Справка за разгледаните административни и касационни дела от Административен съд - Кюстендил през пет годишния период 01.03.2007 г. – 01.03.2012 г.
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.Кюстендил през 2011 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2011 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2011 год. - приложение 2
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2011 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за първо полугодие на 2011 год. - приложение 2
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.Кюстендил през 2010 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2010 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2010 год. - приложение 2
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.Кюстендил през 2009 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2009 год. - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2009 год. - приложение 2
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.Кюстендил  през 2008 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2008 год.  - приложение 1
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2008 год.  - приложение 2
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр.Кюстендил 2007 година
 Статистически отчет за работата на Административен съд гр.Кюстендил за 2007 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСОФИС
Съдебни актове
Протоколи от открити съдебни заседания
Дела с обществен интерес
Декларации
Правила и процедури
Годишни отчети
Бюджет
Отчети за постъпилите заявления за достъп до обществена информация
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас