Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

График на заседанията

Справка за насрочените дела
за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

 График на заседанията за месец 09/2008г.
 График на заседанията за месец 10/2008г.
 График на заседанията за месец 11/2008г.
 График на заседанията за месец 12/2008г.
 График на заседанията за месец 01/2009г.
 График на заседанията за месец 02/2009г.
 График на заседанията за месец 03/2009г.
 График на заседанията за месец 04/2009г.
 График на заседанията за месец 05/2009г.
 График на заседанията за месец 06/2009г.
 График на заседанията за месец 07/2009г.
 График на заседанията за месец 09/2009г.
 График на заседанията за месец 10/2009г.
 График на заседанията за месец 11/2009г.
 График на заседанията за месец 12/2009г.
 График на заседанията за месец 01/2010г.
 График на заседанията за месец 02/2010г.
 График на заседанията за месец 03/2010г.
 График на заседанията за месец 04/2010г.
 График на заседанията за месец 05/2010г.
 График на заседанията за месец 06/2010г.
 График на заседанията за месец 07/2010г.
 График на заседанията за месец 09/2010г.
 График на заседанията за месец 10/2010г.
 График на заседанията за месец 11/2010г.
 График на заседанията за месец 12/2010г.
 График на заседанията за месец 01/2011г.
 График на заседанията за месец 02/2011г.
 График на заседанията за месец 03/2011г.
 График на заседанията за месец 04/2011г.
 График на заседанията за месец 05/2011г.
 График на заседанията за месец 06/2011г.
 График на заседанията за месец 07/2011г.
 График на заседанията за месец 09/2011г.
 График на заседанията за месец 10/2011г.
 График на заседанията за месец 11/2011г.
 График на заседанията за месец 12/2011г.
 График на заседанията за месец 01/2012г.
 График на заседанията за месец 02/2012г.
 График на заседанията за месец 03/2012г.
 График на заседанията за месец 04/2012г.
 График на заседанията за месец 05/2012г.
 График на заседанията за месец 06/2012г.
 График на заседанията за месец 07/2012г.
 График на заседанията за месец 09/2012г.
 График на заседанията за месец 10/2012г.
 График на заседанията за месец 11/2012г.
 График на заседанията за месец 12/2012г.
 График на заседанията за месец 01/2013г.
 График на заседанията за месец 02/2013г.
 График на заседанията за месец 03/2013г.
 График на заседанията за месец 04/2013г.
 График на заседанията за месец 05/2013г.
 График на заседанията за месец 06/2013г.
 График на заседанията за месец 07/2013г.
 График на заседанията за месец 09/2013г.
 График на заседанията за месец 10/2013г.
 График на заседанията за месец 11/2013г.
 График на заседанията за месец 12/2013г.
 График на заседанията за месец 01/2014г.
 График на заседанията за месец 02/2014г.
 График на заседанията за месец 03/2014г.
 График на заседанията за месец 04/2014г.
 График на заседанията за месец 05/2014г.
 График на заседанията за месец 06/2014г.
 График на заседанията за месец 07/2014г.
 График на заседанията за месец 09/2014г.
 График на заседанията за месец 10/2014г.
 График на заседанията за месец 11/2014г.
 График на заседанията за месец 12/2014г.
 График на заседанията за месец 01/2015г.
 График на заседанията за месец 02/2015г.
 График на заседанията за месец 03/2015г.
 График на заседанията за месец 04/2015г.
 График на заседанията за месец 05/2015г.
 График на заседанията за месец 06/2015г.
 График на заседанията за месец 07/2015г.
 График на заседанията за месец 09/2015г.
 График на заседанията за месец 10/2015г.
 График на заседанията за месец 11/2015г.
 График на заседанията за месец 12/2015г.
 График на заседанията за месец 01/2016г.
 График на заседанията за месец 02/2016г.
 График на заседанията за месец 03/2016г.
 График на заседанията за месец 04/2016г.
 График на заседанията за месец 05/2016г.
 График на заседанията за месец 06/2016г.
 График на заседанията за месец 07/2016г.
 График на заседанията за месец 09/2016г.
 График на заседанията за месец 10/2016г.
 График на заседанията за месец 11/2016г.
 График на заседанията за месец 12/2016г.

 

 

 

 


 
СПРАВКИ
График на заседанията
Обявления
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас